Medieforsker mener nettnyhetene vinner

Martin Engebretsen blir Nordens første doktor i nettjournalistikk. Han har forsket på forholdet mellom nyhetsjournalistikk og den digitale medieteknologien.

Martin Engebretsen skal lørdag 8. desember forsvare sin doktorgradsdisputas ved Universitetet i Bergen.

Engebretsen sier i et intervju med den danske avisen eJour, at han tror nettmediet vil vinne kampen om nyhetsformidling.

- Den løpende nyhetsformidlingen vil på sikt bli ivaretatt av det mediet som er overalt hele tiden, det vil si nettet av sammenkoblede datamaskiner. Ingenting kan slå Internett på nyhetsformidling når vi får bredbånd og høykvalitet video overført samtidig med utfyllende og oppdaterte tekster, sier han til avisen.

Men nettet som nyhetsmedium har fortsatt langt igjen.

Skal en nyhet på Internett slå an hos folk, må den fungere like opplysende som avisen, og like fascinerende som TV-en, mener medieforskeren.

- Utviklingen av disse formatene krever eksperimentering og kreativitet, og slike eksperimenter har vi hittil sett overraskende få av, sier Engebretsen til eJour.

Han mener dagens nettjournalistikk er i ferd med å finne sin egen identitet, men at det går svært langsomt.

Hovedforskjellen er, ifølge Engebretsen, at leserne av nettnyheter er aktive utforskere, mens papiravisleserne mer er passive mottakere av spennende fortellinger.

Nettmediet fungerer best, mener medieforskeren, når stoffet deles opp og gjøres oversiktlig slik at leseren kan få et overblikk og raskt treffe selvstendige valg.
På spørsmål fra eJour om betaling for innhold på nettet, er imidlertid Engebretsen noe skeptisk.

- De får det nok tungt, de som vil ha penger for ordinære nyhetstjenester. Jeg tror det blir vanskelig å kreve betaling etter seks gratis år, sier han til avisen.

Til toppen