Mediene er viktigere enn egen IT-avdeling

Bedriftsledere innhenter IT-relatert informasjon i første rekke fra mediene, hevder et nytt studie analyseselskapet IDC har gjennomført. Akkurat hva IDC definerer som "IT-relatert informasjon og om dette betyr underlag til IT-investeringer er uklart.

IDC har snakket med 200 bedrifter i USA og i de små og mellomstore innehenter ledere IT-relatert informasjon i første rekke fra mediene og dernest fra firmaets egen IT-avdeling. Personlige nettverk kommer på en god tredjeplass når det gjelder viktigste informasjonskilder. Deretter er det et langt sprang til IT-leverandørenes egen direkteinformasjon, som kommer på fjerdeplass.

- For å lykkes med å selge IT til beslutningstakerne i en bedrift, bør man ha fokus BÅDE på mediene og direkte kontakt med IT-sjefen. Beslutningstakerne lytter i første rekke til disse kildene, kommenterer byråleder Magnus Brøyn i Coxit Public Relations.

- Dette indikerer at bedriftslederne legger på et kritisk filter når de leser IT-leverandørenes egen tjeneste- og produktinformasjon.

IDC-undersøkelsen hevder at informasjon fra mediene, inklusive nettmediene, har sterkest innflytese når beslutningstakerne i flertallet av bedrifter skal gjøre anskaffelser.

Situasjonen i de største bedriftene med mer ressurssterke IT-avdelinger er anderledes. Der er det i første rekke egen IT-avdeling man lener seg på når innkjøpsbeslutningene skal tas, mens mediene her kommer på andreplass.

Til toppen