Mediene lokker IT-selskap til børsen

En svensk magisteroppgave viser at det er PR-kåthet og eiernes begjær etter gevinst som har fått IT-selskapene i Sverige på børs. Børsens funksjon som kapitalkilde blir derfor mindre viktig, mener forskerne bak studien.

En oppsiktsvekkende studie fra Sverige konkluderer med at selskapene i den nye økonomien trakter til børsen for å skaffe seg PR og for at eierne skal ta gevinst, ikke hente inn penger til drift.

- Flere av eierne av IT-selskapene som inngår i vår undersøkelse har valgt å selge ut store deler av sitt eierskap ved børsnotering. Man kan derfor ikke utelukke at privatøkonomiske årsaker veier tungt når et selskap beslutter å gjøre en introduksjon på børsen, sier Anna Gullmarsstrand, en av forskerne bak den svenske undersøkelsen.

Til sammen med kollega Lars Axelsson har hun undersøkt 22 IT-selskaper som har entret børslistene i Sverige, og deres motivasjon for å komme på børsen, skriver den svenske avisen Dagens Industri.

Resultatene etter undersøkelsen er nedslående, men kanskje ikke helt overraskende. Ved halvparten av selskapene har de opprinnelige eierne solgt ut mer enn 10 prosent av sitt eierskap i bedriften. Eierne som har kvittet seg med mest var de opprinnelige i konsulentselskapet HiQ, som kvittet seg med nær 50 prosent av aksjene når selskapet gikk på børs. Selskapet gjorde ingen emisjoner i forbindelse med introduksjonen.

Eierne i Framfab og M2S solgte ut 23 prosent av aksjene ved introduksjonen.

Flere selskaper har dessuten valgt å verken selge aksjer eller utstede nye i en emisjon. - Dette viser at børsen rolle for å hente inn kapital svekkes, sier Gullmarsstrand til Dagens Industri.

- Gjennom børsnotering får IT-selskapene mulighet til å hausse opp sin aksjekurs i mediene. En høy aksjekurs er viktig for disse selskapene av to årsaker: Det blir til dels billigere å kjøpe opp andre selskaper med sine egne aksjer og holder man kursen oppe blir opsjonsordningene mer verdifulle, sier Gullmarsstrand til Dagens Industri.

Det er nettopp disse tre årsakene som skårer mest når motivasjonen blant selskapene blir evaluert. Det viktigste er eksponering i mediene, at aksjene blir høyt priset (det samme som å si at det blir billigere å kjøpe seg andre selskaper) og at det blir lettere å holde på sine ansatte ved at opsjonen faktisk blir verd noe.

Børsens rolle var opprinnelig å sørge for at næringslivet ble tilført kapital til drift og videreutvikling.

Til toppen