Meget sterke resultater fra Nokia

Konsernsjef i Nokia, Jorma Ollila (bildet) leverer noen av de beste resultatene innenfor telekom for tiden. Nokia vil også nå målsetningene for fjerde kvartal og vel så det.

I en forhåndsvarslet oppdatering av selskapets prognoser for årets siste kvartal, basert på utviklingen i oktober og november varsler Nokia at salget for hele gruppen vil øke med vel 20 prosent i fjerde kvartal. For nettverksdelen viser tallene en økning mot slutten av året, men med en nedgang på 20 prosent sammenlignet med i fjor.

Gårsdagens bekymringer om lave marginer som medførte fallende aksjekurs, viste seg dermed ikke å holde stikk.


Mobiltelefondelen av Nokia forventes å øke salget i fjerde kvartal med 25 prosent sammenlignet med tredje kvartal.


Dette avviker ikke spesielt mye fra selskapets tidligere antakelser, og Nokia bekrefter nå at salget innenfor den viktige mobiltelefondelen også gir de riktige volumene. Verdensmarkedet venter selskapet vil ende på i underkant av 110 millioner terminaler, eller i underkant av forventet.

Og når verdensmarkedet faller og Nokia øker resulterer dette i økt markedsandel for Nokia, tror Nokia. Spesielt terminalen 8310 samt ytterligere sterk vekst innenfor terminaler for TDMA og CDMA i USA er viktig for selskapets gode salgstall.

Nokia varsler også om en gevinst per aksje som forventes å ende i overkant eller til og med over det intervallet som er indikert, det vil si mellom 0,18 og 0,20 euro i fjerde kvartal.

Til toppen