Meget svakt av Agresso

Omsetningen i Agresso vokste med hele 110 prosent fra 73,8 millioner til knappe 155 millioner kroner. Dette gikk åpenbart på bekostning av lønnsomheten. Resultatet før skatt falt fra 5 til 3,1 millioner kroner. Det er smått for et selskap som er kapitalisert til over milliarden.

Omsetningen i Agresso vokste med hele 110 prosent fra 73,8 millioner til knappe 155 millioner kroner. Dette gikk åpenbart på bekostning av lønnsomheten. Resultatet før skatt falt fra 5 til 3,1 millioner kroner. Det er smått for et selskap som er kapitalisert til over milliarden.

Ved siden av at selskapet har gitt litt på marginene for å nå en høy omsetning, er spesielt fjerde kvartal belastet med utviklingskostnader tilhørende neste versjon av Agresso 5.

Fjerde kvartal er tradisjonelt det kvartalet med høyest omsetning. I 1997 var omsetningen her på 59,1 millioner kroner hvilket er 38 prosent av årsomsetningen. Årets siste kvartal bidro med et driftsresultat på 11,8 millioner kroner mot 3,9 millioner kroner. Dermed ble driftsresultatet for året under ett såvidt positivt med 800 tusen kroner, mot 3 millioner i 1996.

Det var netto finansinntekter på 2,2 millioner som reddet selskapet fra en rød bunnlinje.

Integrasjonen med Visionary Solutions, BG Partners og Ergosoft forventes gjennomført i løpet av første halvår. I den forbindelsen vil det bli utstedt 4 millioner nye aksjer i selskapet.

England ble i løpet av året Agressos viktigste enkeltmarked med 38 prosent av omsetningen. Selskapet beskriver i den forbindelsen integrasjonen med Ampersand som meget vellykket.

I Sverige har omsetningen for fjerde kvartal tredoblet seg. Agresso sier at organisasjonen ikke har vært dimensjonert for denne veksten, hvilket har gitt høye kostnader til innleie av konsulenter for å ta unna omsetningen.

Styret i Agresso sier i en pressemelding at målet om en langsiktig lønnsomhet på 20 prosent ikke vil nåes i år, selv om resultatet forventes å bli godt. Dette skyldes at man satser store ressurser på videre produktutvikling og forventer at resultatet blir preget av kostnader forbundet med å gjennomføre veksten.

Tabell. Resultat 1997, alle tall i millioner kroner.

1997 1996
Omsetning 155 73,8
Driftsresultat 0,8 3
Resultat f. skatt 3 5
Til toppen