"Meget" til Norge i internasjonal nettrangering

Det amerikanske økonomitidsskriftet Forbes har analysert mulighetene for å tjene penger på Internett i Europa. Bladet råder investorer å hoppe over Norge fordi vi ikke er medlem av EU og dra til England, Danmark og Sverige i stedet.

Det amerikanske økonomitidsskriftet Forbes har analysert mulighetene for å tjene penger på Internett i Europa. Bladet råder investorer å hoppe over Norge fordi vi ikke er medlem av EU og dra til England, Danmark og Sverige i stedet.

Foreløpig har World Wide Web vært lite "world" og mest USA, men nå begynner det å hjelpe. Amerikanerne utgjør nå så vidt under halvparten av brukerne på nettet og Internett-bruken vokser med rakettfart i Europa.

Det store og annerkjente forretningsbladet Forbes mener derfor tiden er inne til å satse på Internett-virksomheter i Europa. "Den gamle verden", som USA ofte kaller Europa, er et meget interessant marked fordi det foreløpig er så lite utnyttet. Det er også i antall innbyggere langt større enn USA - fra Ural-fjellene til Irske-kysten bor det 390 millioner mennesker mot de 270 millioner amerikanerne.

For å kartlegge mulighetene har økonomi og finanstidsskriftet Forbes gått igjennom de vest-europeiske landene og rangert dem på en skala utfra hva forholdene i landet gir av muligheter. Norge havner får en høy score, men toppkarakteren glipper fordi vi ikke er medlem av EU.

Forbes mener man må velge nøye skal man satse penger på Internett i Europa for det er enorme forskjeller fra land til land. Bladet har med hjelp fra OECD, EU, og en rekke konsulentselskaper derfor gått igjennom Vest-Europa land for land og tatt for seg svakheter og styrker. Undersøkelsen tar derfor ikke bare hensyn til inntekt og økonomisk frihet, men også bruk av kredittkort og prisen på bruk av Internett.

Norge får "Meget" av Forbes. Bladet trekker frem at nordmenn er blant de ivrigste Internett-brukerne i verden. I motsetning til hva mange andre hevder, mener Forbes dessuten at det er billig å bruke Internett i Norge - det koster 35 dollar å bruke Internett i Norge i en gitt periode. Det er bare så vidt dyrere enn i USA og langt billigere enn i Europa forøvrig, der snittet ligger på 42 dollar. Forbes gir derfor telesektoren i Norge toppkarakter.

Men: Forbes mener at "oljeinntektene har gjort Norge spektakulært rike, men det er ironisk nok trolig landets største problem. Staten vedlikeholder et svellende velferdssystem selv etter at andre skandinaviske land har måttet kutte ned."

"Nordmenns snittinntekt er kanskje blant de høyeste i verden, men dette skjuler at staten er involvert i alle sektorer av økonomien. Det høye skattenivået gjør at den disponible inntekten ikke er høyere enn i mange andre land i Nord-Europa", skriver Forbes. Forretningsbladet mener også at Internett-sektoren i Norge vil bli hemmet av at vi ikke er medlem av EU.

Dermed havner Norge bak Sverige, Finland, Danmark og Nederland som får "Meget Pluss" i undersøkelsen, blant annet på grunn av sitt EU-medlemskap.

Det er England som vinner gullmedaljen i Vest-Europa til tross for at mange amerikanere mener at England er et eneste stort museum. England er inne i en sterk vekstfase, tilbyr et langt større marked enn Norge og Sverige, samtidig som landet har en deregulert og velfungerende telesektor.

Tyskland er den store taperen med karakteren Meget Minus. For dyrt å bruke Internett og for mange lover som forsøker å regulere innholdet på Internett, er dommen fra Forbes.

For resten av Europa faller karakterene etter hvert som man går lengre sydover.

"Mangelen på Internett-utvikling i økonomisk avanserte land som Frankrike, Belgia, Østerrike og Italia er intet mindre enn forbløffende", skriver Forbes.

Se ellers lenke i høyre marg til hele Forbes-saken.

Til toppen