Meget ujevnt i IT

Tirsdagen var en meget ujevn dag for IT-aksjene. Det går rykter om god tilstrømming til AMS-fondene, uten at det ser til å ha gitt noen oppgang i de tyngste IT-aksjene.

Tirsdag var kursutslagene store i enkelte IT-aksjer. Iterated spratt opp 50 prosent, men er fremdeles meget lavt priset i forhold det historiske kursbildet.

Computer Advances Group så også en solid kursoppgang på 13,6 prosent etter salg av dansk virksomhet til Merkantildata.

Provida fortsetter sitt kursfall, og har nå funnet en ny bunn på 30 kroner per aksje. Selskapet sendte i dag melding til Oslo Børs hvor det ble opplyst om at selskapet er kontaktet av bransjeaktører som har vært interessert i å diskutere samarbeid og eventuell eierdeltakelse. Provida sier at selskapet kan være interessert i slike diskusjoner, men ikke før emisjonen i januar er på plass.

PC-Systemer har også sett en heller trist kursutvikling den siste tiden, uten de helt åpenbare forklaringene. En årsak kan være at ambisjonsnivået synes å være noe senket, enn annen årsak kan være at man regner med ytterligere nedsalg i selskapet og med dagens likviditet er det få som tør å gå inn i aksjen, da de ikke vet om de kommer seg ut når de vil.

PC-Systemer falt 8,3 prosent i løpet av dagen og endte opp på 11 kroner, hvilket er en ny bunnotering i år. Vi må helt tilbake til sommeren 96, rett etter børsnoteringen, for å finne en så lav kurs.

- Det er ingen forhold i selskapet som skal tilsi en lavere pris, gjentar administrerende direktør Tom Scharning overfor digi.no. Hadde vi sett sterke avvik i salget fra hva vi har lovet tidligere hadde vi varslet markedet. Markedet har alltid rett, men egentlig er ikke forholdene i selskapet annerledes enn i mai, sier Scharning (aksjekursen i PC-Systemer nådde en topp i mai på 25 kroner, red.anm.).

Scharning bekrefter det styreformann Christian Thommesen nylig fortalte digi.no:

- Vi planlegger oppkjøp i første kvartal, men hvor dette vil finne sted, vil jeg ikke si, sier Scharning.

Til toppen