Megler analyser på nett

Analysefirmaet FIRM med Bjørn Haugland i spissen, har fulltegnet en emisjon på tre millioner kroner, men vil gå med underskudd i år også. Selskapet skal være leddet mellom kunden og markedsanalyseinstituttene.

Analysefirmaet FIRM med Bjørn Haugland i spissen, har fulltegnet en emisjon på tre millioner kroner, men vil gå med underskudd i år også. Selskapet skal være leddet mellom kunden og markedsanalyseinstituttene.

Bjørn Haugland startet FIRM fordi han ville drive effektiviteten ved markedsanalyse et skritt videre. Han grunnla i sin tid analyseinstituttet Feedback Research, men solgte i 1995 sine aksjer til svenske SIFO.

Onsdag denne uken kunne Haugland offentliggjøre en emisjon på tre millioner kroner for FIRM.

Frustrasjonen over å måtte finne opp hjulet hver gang er årsaken til at Haugland startet for seg selv igjen. Mye av arbeidet til instituttene er nemlig standardiserte manuelle rutiner som lar seg automatisere. Med Internett som viktigste verktøy, vil han erobre en hittil ukjent nisje i markedet.

Første kunde FIRM har i stallen er Telia.

- Myten om at hver problemstilling er helt unik og krever ulike spørsmål, er i hovedsak feil. Analysebyråer kan gjøre 95 prosent av det forberedende arbeidet ferdig på forhånd, mens kun en mindre, men viktig, del av jobben er utarbeidelse av spørsmålsstilling og konklusjoner. Dette kan ikke automatiseres. FIRM vil ikke selv drive datainnsamling, men skal ha et system som effektiviserer prosessen, sier Haugland.

Selskapet vil posisjonere seg internasjonalt ved å innta en posisjon mellom kunde, markedsanalyseselskaper, databaseleverandører og konsulentselskaper.

Forretningsidéen er å la kunden eller markedsanalysebyråene bestille markedsanalyse ved å definere sine problemstillinger via nettet. FIRM setter selve datainnsamlingen ut til tradisjonelle markedsanalyseinstitutter. Kunden selv, markedsanalyseinstituttene eller konsulentselskap får trekke konklusjonene. FIRM gir markedsanalysepartnerne ferdig definerte og programmerte spørsmål til bruk i undersøkelsene.

Grunnlegger Bjørn Haugland tror det er mange penger å spare på å bruke standardiserte spørsmålsmoduler og rapportmaler og ved å kjøre all kundekontakt over Internett.

- Vi blir ikke involvert personlig med kundene i prosjektgjennomføringen, men kan tilby en raskere og mer effektiv løsning. Ved å få andre til å utføre selve datainnsamlingen, sparer både kunden og vi penger. Kunden skal selv kunne skreddersy sitt eget spørreskjema og legge til eller fjerne spørsmål. Underveis kan kunden se en "dummy" på hvordan den ferdige rapporten kommer til å se ut, men selvfølgelig uten korrekte tall.

Den ferdige bestillingen sender så kunden inn over nettet. Innen minutter etter innsendingen skal kunden motta et tilbud på markedsundersøkelsen, lover Haugland.

FIRMs nettsider er kun på engelsk (firm.com), og det er ingenting som viser at selskapet, som har fire årsverk, er norsk. Dette har Haugland gjort med viten og vilje.

- Vi har ikke behov for å profilere oss som et norsk selskap. En av fordelene med dette systemet er at det kan brukes uavhengig av språk, sier Haugland. Tjenesten skal gjøres tilgjengelig på de viktigste verdensspråk.

- Systemet tilbys i dag på engelsk og norsk, men det jobbes med spanske, franske og tyske versjoner. Da slipper kunden den dyre utgiften det er å få oversatt rapporter til andre språk. Ved overføring av selve rapporten krypteres informasjonen når den overføres på e-post, forteller Haugland.

- Men skjemaet ser ikke veldig enkelt å fylle ut, må kunden gå på kurs for å lære seg dette?

- Ja, de må få noe opplæring, for eksempel et dagskurs, bekrefter Haugland. Men han har tro på at kunden vil bruke den tiden for å få en billigere markedsundersøkelse. Kravene FIRM stiller til sine kunder er at de er på nett med tilgang til e-post. Ambisjonene er foreløpig å vokse i stab og omsetning. I dag er det fire heltidsansatte og to deltidsansatte i FIRM.

- Målet er at vi blir 8-10 mennesker i løpet av året. Underskuddet var på over fire millioner i fjor, og vi regner med at det blir rundt det samme i år også. Men vi skal få ting til å fungere. Jeg regner med at vi går i pluss om noen år, sier Haugland.

Selskapet jobber med å etablere kundekontakter og sier han har mange aktuelle navn.

- Det er mange potensielle kunder som vi snakker med, forteller Haugland hemmelighetsfullt. Han sier han har 50 navngitte firma og 10 på blokka som han arbeider med. I dag er programvareselskapene SPSS og In2itive partnere på teknologi.

SPSS er et børsnotert amerikansk selskap og In2itive er et dansk selskap. Av norske analysebyråer har FIRM i dag kun avtale med Norsk Statistikk på Lillehammer, men man er i samtale med flere analyseinstitutter i hele Europa. Selskapet jobber også med å få med produktutviklingspartnere.

Til toppen