Mekler oppnevnt i Microsoft-saken

Mekleren som er oppnevnt for å forhandle fram et forlik i monopolsaken mellom Microsoft og USAs myndigheter innen 2. november, gis få sjanser til å lykkes.

Jusprofessor Eric Green fra Boston University ble utnevnt til mekler i monopolsaken mellom Microsoft og USAs justisdepartement seint fredag kveld norsk tid. Dommer Colleen Kollar-Kotelly holdt en telefonkonferanse med partene fredag ettermiddag, og ble informert om at de ikke hadde greid å komme fram til noe forlik innen den pålagte fristen.

Partene var på forhånd blitt enige om å foreslå Green som mekler. Den offisielle utnevnelsen fulgte kort tid etter. Dommeren krever at forliket skal være ferdig forhandlet innen 2. november. Green er spesialist innen forhandlinger og juridisk mekling.

Sjansene for en vellykket mekling vurderes som forholdsvis små. Det er heller ikke sikkert at en vellykket mekling vil avslutte saken. Ifølge en lov som ble vedtatt for å hindre myndighetene fra å inngå uhensiktsmessige avtaler med næringslivet - kjent som "Tunney Act" - kan dommer Kollar-Kotelly pålegges å avholde høringer som grunnlag for en kjennelse om hvorvidt et eventuelt forlik er i tråd med offentlighetens interesser eller ikke. Både Microsofts konkurrenter og delstatene som er part i saken, kan tvinge gjennom slike høringer. Tunney-loven kan med andre ord få justisdepartementet til å velge en hardere linje overfor Microsoft enn det egentlig selv ønsker. Alternativet er at all Microsofts omfattende lobbyvirksomhet blir brettet ut i alle detaljer i retten for å belyse hvordan departementet lar seg påvirke av verdens rikeste mann og verdens mest likvide selskap.

Det springende punktet i meklingen er hvor langt myndighetene vil søke å presse Microsoft til å godta endringer i Windows XP. Et eventuelt forlik som ikke begrenser Microsofts integrering av ny funksjonalitet i sitt operativsystem vil helt sikkert utløse et krav om høringer etter Tunney-loven. Delstatsmyndighetene i blant annet California skal være beredt på å satse hardt for å sikre begrensninger mot Windows XP. På den andre siden er det svært usannsynlig at Microsoft går med på slike begrensninger. Selskapet har i alle år sagt klart og tydelig at det ikke vil godta noen som helst form for begrensninger i dets muligheter til å fornye sine produkter.

Ved å utnevne William Kolasky som sjef for sitt internasjonale antitrustarbeid, gir justisdepartementet i Washington et klart signal om hvor dets sympati egentlig ligger. Kolasky har tidligere opptrådt som representant for Association for Competitive Technology, en av Microsofts tyngre frontorganisasjoner. I utnevnelsen som ble offentliggjort fredag, heter det at Kolasky er inhabil i alle saker som har med Microsoft å gjøre. Samtidig innebærer stillingen at alt samarbeid mellom USAs regjering og EU-kommisjonen skal gå gjennom Kolasky.

Amerikanske observatører understreker at EU-kommisjonens etterforskning fremmer langt bredere anklager mot Microsoft enn monopolsaken i Washington. I USA dreier det seg om Windows som klientsystem og om forbrukerrettigheter. I Europa dreier det seg om Windows som både klient- og serversystem, om Office-applikasjonene, og om vern av både forbrukernes og konkurrentenes interesser. Det understrekes videre, med henvisning til EU-kommisjonens avvisning av den USA-godkjente fusjonen mellom General Electric og Honeywell, at amerikanerne ikke kan forvente en EU-behandling av Microsoft-saken med USA som modell.

Til toppen