Mektig allianse skal fremme HPs nettutstyr

HP utfordrer Cisco ved å bygge et eget «økosystem» med Microsoft, McAfee, Aastra og andre.

Mektig allianse skal fremme HPs nettutstyr

HP utfordrer Cisco ved å bygge et eget «økosystem» med Microsoft, McAfee, Aastra og andre.

HP kunngjorde i går at de har dannet en egen allianse av programvareleverandører som skal støtte opp om selskapets merkevare for nettutstyr, ProCurve.

Alliansen er døpt «HP ProCurve Open Network Ecosystem», som forkortes til HP ProCurve ONE. Hensikten er å få til en tettere integrasjon av applikasjoner, tjenester og maskineri, slik at det samlede nettverket blir enklere å administrere, billigere i drift og mer fleksibelt i bruk. Alliansen er ment å fremme HPs uttalte visjon, «Adaptive Networks», det vil si nettverk som selv evner å tilpasse seg skiftende tjenester og behov.

Programvareleverandørene som deltar i ProCurve ONE er Microsoft, Avaya, McAfee, F5, Riverbed, Aastra, AirTight Networks, Ekahau, InMon, .vantronix og VBrick, i tillegg til HP selv.

Ideen er at applikasjoner og nettjenester fra disse leverandørene skal spesielt tilpasses svitsjene i ProCurve-serien.

Mer spesifikt kunngjør HP en ny komponent til ProCurve-svitsjene: «ProCurve ONE Services zl Module». Dette er en bladmodul som avgjør svitsjenes funksjon: Deltakelse i alliansen forutsetter at partnernes applikasjoner testes og sertifiseres med hensyn til denne tjenestemodulen.

Virkningen av dette beskriver HP slik: «Partnerapplikasjonen konsolideres til én felles plattform, slik at man avskaffer redundante operative kostnader samtidig som man utnytter racken optimalt.»

HP lover videre styrket sikkerhet, redusert kompleksitet, bedre ytelse, mer pålitelige tjenester for tale over IP, og mer effektiv drift. Den som satser på HP-alliansens løsninger loves evnen til å legge ut de samme tjenestene gjennom hele nettverket, «i kjernen, i datasentralen, på randen av det utvidede lokalnettet, eller i et avdelingskontor». Applikasjonene i «økosystemet» skal kunne implementeres på dedikerte maskiner, på HP bladservere eller som «ProCurve ONE integrerte applikasjoner».

Programvaren som HP bidrar med til ProCurve ONE er blant annet et nytt driftsverktøy, «ProCurve Data Center Connection Manager». Det skal sørge for automatisert styring av server- og nettverksressurser i både virtualiserte og tradisjonelle miljøer.

HP skiller mellom to typer applikasjoner i ProCurve-miljøet: nettverkstjenester og forretningsapplikasjoner.

Nettverkstjenester er for eksempel sikkerhet fra McAfee, ID- og tilgangskontroll fra Microsoft, WAN-optimering fra Riverbed, applikasjonsutlegging fra F5, samt ulike typer driftsverktøy fra HP, InMon og AirTight.

Forretningsapplikasjoner er for eksempel kommunikasjonsløsninger (alt fra tale over IP til «Unified Communication») fra Avaya, Mitel og Aastra, videodistribusjon fra VBrick, og løsninger for søk gjennom alle ressurser i bedriftens nett.

I begrepet «integrasjon» ligger blant annet at nettverkstjenester kan levere tjenester til hverandre og til forretningsapplikasjoner. Ifølge HP skal man kunne bruke lokaliseringstjenester fra nettverkstjenester til å øke funksjonaliteten i både sikkerhetsapplikasjoner, driftsløsninger og løsninger for kommunikasjon.

HP lover at den som legger opp til avansert samspill mellom applikasjoner og tjenester i et ProCurve-nettverk, og som opplever problemer, vil oppleve tett support fra både HP og de øvrige partnerne i ONE-alliansen.

Analytikere som har uttalt seg uavhengig av HPs lansering av ProCurve One, peker på at den har et klart forretningsmessig formål: Øke HPs markedsandel innen nettverksutstyr, hovedsakelig på bekostning av Cisco.

Cisco og HP har hatt et langvarig partnerskap samtidig som de også har konkurrert innen nettverksutstyr. HP har solgt Cisco-utstyr til kunder som ikke har latt seg tilfredsstille av HPs egne svitsjer. Kombinasjonen av konkurranse og partnerskap er ikke utypisk for IT-bransjen. Det har for øvrig siden i fjor høst versert rykter om at Cisco selv skal være i ferd med å forberede sine egne servere. I så fall er symmetrien i forholdet mellom HP og Cisco i ferd med å trappes opp til et nytt nivå, der hver av partene søker å erobre noe av det som den andre hittil har hatt enerett på.

Til toppen