Melder om ny annonsevekst på Internett

Et selskap i Taylor Nelson-gruppen melder om oppgang i online-reklame første halvår av 2002.

Taylor Nelson Sofres-selskapet CMR melder om at annonsenedgangen har stoppet opp på Internett og at det faktisk var en oppgang i den totale annonseringen første halvår 2002.

New York-selskapet kartla en sterk nedgang fra hele 2000 til 2001 på 14,7 prosent i USA og har registrert en oppgang fra i fjor til i år på 1,9 prosent. Annonseinntektene for første halvår viste 1.53 milliarder dollar, det vil si rundt 11,5 milliarder NOK.

CMR viser til det faktum at nettet går mot strømmen, i og med at det har vært et fall i totalmarkedet for reklame på 0,2 prosent første halvår. Selskapet sier at nettet utgjør 2,8 prosent av den totale reklameomsetningen.

Annonseanalytikerne i CMR spådde i april en vekst i online-annonsering fra 2001 til 2002 på 5,3 prosent. For at den prognosen skal bli oppfylt kreves det en omsetning på "kun" 1,1 milliarder dollar andre halvår av 2002, skriver Atnewyork.com.

Den amerikanske internettbransjen venter spent på hva tallene fra Internet Advertising Bureau/PriceWaterhouseCoopers for andre kvartal av 2002 viser. Første kvartalstallene, som ble lagt frem tidligere i måneden, viser en nedgang på 18 prosent fra første kvartal 2001 til første kvartal i år.

Det har den siste tiden vært en diskusjon i det amerikanske markedet om hvilke tall man kan stole på. Blant annet viser tallene fra IAB et volum på 1,55 milliarder dollar for første kvartal i år, noe som er betydeligere større tall enn det CMR opererer med. IAB opplyser at deres tall kommer fra rapporter fra annonseselgere på nett og innrømmer at tallene er et estimat. CMR tracker tallene gjennom verktøyet 'AdNetTrackUS' og samler dem i sin egen database.

Til toppen