Melissa-opphav ble FBI-informant

Mannen som spredte det svært skadelige Melissa-viruset, hjalp FBI til å spore opp andre virusmakere.

Mannen som spredte det svært skadelige Melissa-viruset, hjalp FBI til å spore opp andre virusmakere.

David Smith slapp Melissa-viruset våren 1999 og utløste skader for anslagsvis 80 millioner dollar. Smith ble arrestert i april 1999 og erklærte seg skyldig i desember samme år. I mai 2002 ble han dømt til 20 måneders fengsel.

Strafferammen for tiltalen var ti års fengsel. Grunnen til at dommen bare lød på 20 måneder var et brev til dommeren fra påtalemyndighetene i delstaten New Jersey, der det ble redegjort for Smiths samarbeid med FBI og innsats for å spore opp andre virusspredere. Associated Press fant brevet i en rekke rettsdokumenter som nylig ble offentliggjort. Det berettes at Smiths medvirkning skal ha vært utslagsgivende for at to andre virusspredere ble arrestert: Anna Kournikova-opphavet Jan DeWit, og Gokar-opphavet Simon Vallor.

Smith skal videre være i ferd med å bidra til å utvikle et etterforskningsverktøy som skal gjøre det lettere å spore e-post med falsk avsenderadresse.

Under rettssaken sa Smith at han ikke hadde ventet at Melissa skulle utløse så mye skade. Samarbeidet med FBI begynte straks han var arrestert.

Til toppen