Mellom online og offline for ny Tandberg-teknologi

Om to til tre år kan Tandbergs nye lagringsteknologi tilbys som salgbart produkt. Målet med O-MaSS er "near-line" data, med høy kapasitet, rask overføring, og aksesstid på 3,5 sekunder.

O-MaSS står for "Opto-Magnetic Storage Systems" og viser til en ny form for lagringsteknologi som Tandberg Data har patentert, og som har vært kjent siden oktober i fjor.

Det heter at O-MaSS skal danne grunnlaget for en helt ny klasse lagringsprodukter som skal fylle gapet mellom harddisk og magnetbånd. Harddisk oppfattes som mediet for data som må være umiddelbart tilgjengelig fra nettet, altså "online", mens magnetbånd står for arkivering, offline. Nisjen "near-line" som Tandberg sikter mot, skal bestå av et flyttbart medium med høy kapasitet, svært høye overføringshastigheter, og aksesstid mellom harddiskens millisekunder og magnetbåndenes mange sekunder.

Nisjen har hittil vært forsøkt dekket gjennom harddisker, jukebokser for DVD eller CD, og magnetbånd, eller kombinasjoner av disse. Video-på-bestilling er blant tjenestene som vil dra stor nytte av bedre og mer regningssvarende teknologi for nisjen "near-line" lagring.

De første produktene kan ventes om to til tre år, sier Tandberg. Selskapet tror at opptil 10 terabyte vil kunne lagres på en O-MaSS-kassett. Foreløpig beskrives det første planlagte produktet med disse "preliminære spesifikasjonene": 600 GB uformatert kapasitet, 64 MB/s i overføring og maksimalt 3,5 sekunder i gjennomsnittlig aksesstid. Det presiseres at disse spesifikasjonene vil kunne endres, avhengig av hvem Tandberg velger som strategisk partner, og hvordan lagringsmarkedet utvikler seg. Det understrekes at lav kost er en betingelse for at produkt skal kunne være salgbart.

De to personene i Tandberg-datteren O-MaSS AS som er utpekt til å fronte pressen for ytterligere forklaringer, er bortreist og utilgjengelige ut uken.

Til toppen