Mellomstore vil bruke mer på konsulenter

Det er IDCs konklusjon etter å ha studert IT-budsjetter i bedrifter med 500 til 1000 ansatte.

Mellomstore vil bruke mer på konsulenter

Det er IDCs konklusjon etter å ha studert IT-budsjetter i bedrifter med 500 til 1000 ansatte.

Analyseselskapet IDC har nettopp publisert undersøkelsen2008 Survey: Western European Medium-Sized Enterprises Less Mature Than Large Enterprises - Investing to Catch Up. Undersøkelsen omfatter 196 bedrifter med mellom 500 og 1000 ansatte, med fokus på budsjetter, investeringer, IT-strategi, beslutningsprosessen rundt IT-investeringer, valg av leverandører og bruk av tjenesteutsetting («outsourcing»).

Undersøkelsen avdekker at slike mellomstore bedrifter investerer forholdsmessig mer i IT enn de store: IT-budsjettene deres viser noe høyere vekstrater, og en større andel enn blant de store legger opp til å øke IT-investeringene. Viktige områder er tjenester, sikkerhet og modernisering av både infrastruktur og applikasjoner. Et motiv som går igjen er å få bedre samsvar mellom IT-infrastruktur og forretningen.

IDC konstaterer at mellomstore selskaper har mindre erfaring enn de store med hvordan de skal få dette til. Derfor legger de opp til å bruke relativt mer på konsulenttjenester, blant annet for å få større innsikt i sine egne strategiske mål.

– Dette er gode nyheter for konsulentbransjen, selv om økonomisk usikkerhet sannsynligvis vil legge en demper på pengebruken, skriver IDC.

To tredeler av mellomstore vesteuropeiske bedrifter benytter seg allerede av tjenesteutsetting, og en tredel er beredt på å investere mer eller investere for første gang. Motivet for det er kostnadskutt. IDC mener dette står i kontrast til hvordan større bedrifter ser på tjenesteutsetting, det vil si som en fornyelse med tanke på bedre samsvar mellom IT og forretning.

– Mellomstore bedrifter har allment sett ikke sett på tjenesteutsetting som fornyelse. Leverandører bør trå til for å forklare dem potensialet i denne tilnærmingen, mener IDC.

I en kommentar til rapporten sier Mette Ahorlu fra IDCs europeiske gruppe for programvare og tjenester at mellomstore bedrifter viser samme tankegang i dag som store bedrifter for noen få år siden.

– De besitter mindre kunnskap og erfaring. Det gjør dem tilbøyelige til å stole mer på råd fra sine leverandører. Disse bør ta hensyn til dette når de henvender seg til denne gruppen.

Mellomstore bedrifter står ifølge IDC i et sterkere avhengighetsforhold til sine leverandører. Derfor bør de i større grad satse på standardiserte tjenester som er rimeligere og enklere å dra nytte av. IDC mener leverandørene bør bidra til å gjøre innkjøpsprosessen mindre belastende, ved å foreslå færre og klarere alternativer.

Leverandørene advares samtidig mot å bruke en tilnærming basert på en generisk «SMB-strategi».

– Bedrifter i denne kategorien [500 til 1000 ansatte] venter en mer fokusert og bransjespesifikk tilnærming fra sine leverandører, slår IDC Ahorlu fast.

    Les også:

Til toppen