Men bare en tredjedel av de ansatte får bruke nettet

Bare en tredjedel av næringslivets PC er er tilkoblet Internett. Det viser en ny statistikk om bruken av Internett i næringslivet.

Bare en tredjedel av næringslivets PC er er tilkoblet Internett. Det viser en ny statistikk om bruken av Internett i næringslivet.

En tredjedel av alle landets bedrifter er koblet opp mot Internett. Men bare en tredjedel av disse har Internett- tilknytning på alle de ansattes PC-er. For 45 prosent av bedriftene var under halvparten av PC -ene tilkoblet nettet, viser den nye IKT (Informasjons og kommunikasjonsteknologi)-statistikken om bruk av Internett i næringslivet som Statistisk Sentralbyrå (SSB) har offentliggjort.

En av årsakene til dette er i følge SSB frykt for tapt arbeidstid, hacking og virus. Men også utgifter til drift og vedlikehold er en faktor for bedriftsledere som ikke vil koble alle opp på nett.

IKT-statistikken viser og store, fylkesvise forskjeller. Nabofylkene Troms og Finnmark er henholdsvis på topp og på bunn av statistikken. I Finnmark er bare 48 prosent av bedriftene tilkoblet, mens rett over fylkesgrensen i Troms er det tilsvarende tallet 77 prosent.

Denne underlige forskjellen finner man også i nabofylkene Akershus og Hedmark. Av alle Akershusbedrifter er hele 74 prosent av selskapene online mens i nabofylket Hedmark var det tilsvarende tallet bare 51 prosent.

Statistikken viser at mindre selskaper, fra ti til 19 ansatte er andelen av netttilkoblede nede i 58 prosent, mens for større bedrifter (100 ansatte eller flere) er hele 87 prosent tilkoblet nettet. Det gjelder særlig innen bank og forsikring. Ved utgangen av 1999 hadde 93 prosent av denne sektorens bedrifter Internett. Lavest er detaljhandelen med 38 prosent, tett fulgt av restaurant- og hotellnæringen med 53 prosent.

Statistisk Sentralbyrå har i samme undersøkelse kartlagt hvordan bedrifter bruker Internett for å profilere seg selv eller kommunisere med kunden. Disse tallene foreligger ikke før senere i mars.

Les:


Nettbruken opp 9,3 prosent
35 prosent av din tid brukes på bare 50 websteder
Signifikant tabbe fra Gallup, bunnotering var topptall
Nettbrukerne blir mer lojale
Få nordmenn bruker Internett hyppig

Til toppen