Men e-handelen var ikke død...

Dotcom selskapene stuper, men konsumentene ser i stadig større grad på nettet som kanal for handel. En ny undersøkelse viser at e-handel i USA vil omsette for nærmere 600 milliarder norske kroner i år.

Industrigruppen Shop.org og konsulentselskapet Boston Consulting Group har analysert seg frem til at salg over nettet vil øke med 44 prosent i år, i forhold til i fjor.

I fjor utgjorde netthandel mellom bedrift og konsument hele 45 milliarder dollar, 405 milliarder norske kroner. Dette inkluderer ikke salg av aksjer over nettet. Dermed økte salg til konsument over nettet med 66 prosent fra 1999. Dette melder News.com.

Dette er ikke de første tegnene på at handel over nettet befester seg i konsumentbildet i USA. Også en rapport fra Department og Commerce (handelsdepartementet i USA) viser et økning fra begynnelsen av 2000 til i dag.

Rapporten deres viste at e-handel utgjorde mer enn 1 prosent av det totale varesalget til konsumenter i USA, med 8,7 milliarder dollar, 78,3 milliarder norske kroner.

Analysen til Boston Consulting og Shop.org viser at antallet e-handelsaktører har sunket betraktelig i år, sett i forhold til i fjor. Selskapenes operasjonelle tap for 2000 var på 13 prosent av omsetning. Året før var det 19 prosent, noe som viser at tapene blir stadig mindre.

Studien gikk gjennom 550 selskaper, og det er en trend som er tydelig. Selskap som har jobbet med fjernhandel tidligere (postordre) har en bedre forutsetning for lønnsomhet enn nykommerne.

Dessuten har kundene blitt billigere for e-handelsselskapene. Dette kan man konkludere utifra hvor mye det kostet å skaffe seg en kunde gjennom annonsering og markedsføring- budsjetter som har blitt kuttet kraftig de siste ni månedene.

Gjennomsnittsprisen for en kunde i 1999 var på 38 dollar, 342 norske kroner. I 2000 var den samme gjennomsnittskostnaden på 29 dollar, 261 norske kroner. Men det er de rene nettbaserte aktørene som betalte mest per kunde. I 1999 betalte de i gjennomsnitt 82 dollar per kunde, 738 norske kroner. I 2000 betalte de i gjennomsnitt 55 dollar per kunde, 495 norske kroner.

News.com skriver at det er reiser som vil øke mest på nettet i år, med 50 prosent. Bøker skulle øke med "bare" 25 prosent mens datautstyr og programvare bare skulle oppleve en vekst på 15 prosent.

Til toppen