...men Norge sier nei

22 av de 27 medlemslandene i ISOs tekniske komite har nå avgitt sitt ja eller nei på Suns forespørsel om å standarisere Java. Norge sier nei.

22 av de 27 medlemslandene i ISOs tekniske komite har nå avgitt sitt ja eller nei på Suns forespørsel om å standarisere Java. Norge sier nei.

14. juli var datoen da de internasjonale medlemslandene i International Standards Organizations (ISO) tekniske komité skulle stemme ja eller nei til Suns søknad om å gjøre Java-språket til en internasjonal standard. Den amerikanske gruppen avga sitt "nei med kommentarer" allerede 5. juni.

Nå har 22 av de 27 landene avgitt sin stemme. Forslagene som har kommet inn er enten "ja med kommentarer" eller "nei med kommentarer", noe som betyr at omtrent alle tar opp temaer Sun må se nærmere på. Kommentarene og bekymringene dreier seg først og fremst om Suns varemerkebeskyttelse av Java, det fremtidige vedlikeholdet av Java-standarden og det faktum at det er et scoop å få språket inn som ISO standard.

I Norsk Teknologistandardisering (NTS) er det ferie for tiden, men Bjørnhild Sætherøy kunne likevel opplyse digi om at Norge har stemt nei i denne saken.

- Vi har sagt nei på den bakgrunn at det i denne saken dreier seg om kun ett selskap som vil bli "Public available submitter"(PAS), sier Sætherøy. - Det ville stilt seg annerledes dersom det hadde vært flere selskaper som hadde gått sammen om dette. NTS har ikke mottatt noen tilbakemeldinger fra ISO, men regner med at dette vil komme om et par uker.

De resterende fem landene som ennå ikke har avgitt sin stemme, har frist til 21. juli, siden man etter den opprinnelige fristen beregner to uker til "postgang". ( Selv om de fleste, for ikke å si alle, avgir stemmen over Internett). Ifølge Wired News vil Sun etter den 21. juli ha 60 dager på seg til å svare på kommentarene som har kommet inn.

Denne avstemmingsrunden har bare vært foreløpig, den endelige avstemningen vil ikke tas før Sun har svart på kommentarene. Resulatet av den endelige komitéavstemmingen vil, dersom den er negativ, føre til at saken ikke vil gå videre til offesiell avstemming i ISO.

Sun Microsystems Inc. sier dagen derpå at de er fornøyd så langt.

- Jeg ser optimistisk på vårt arbeid med å gjøre Java til standard, sier James Mitchell, visepresident i Sun til Cnet News. - Vi vil følge prosessen videre, få kommentarer og arbeide sammen med medlemmene.

- Vi tror at dette kan løses de neste 60 dagene, sier Mitchell.

Offisiellt har Sun søkt om å bli PAS-leverandør til ISO. Noe som betyr at Sun forplikter seg til å forbedre og oppdatere teknologien samt legge dette frem for ISOs tekniske komité, IEC (International Electrotechnical Commission) og JTC-1 (Joint Committee 1 on Information Technology) for godkjennelse.

Til toppen