Mener Abelia jukser med medlemstall

IKT-Norge-sjef Per Morten Hoff mener Abelia jukser med medlemstall, og føler seg lurt av konkurrenten.

Abelia-sjef Paul Chaffey uttalte for et par uker siden til digi.no at rundt 500 bedrifter er i dag er organisert i Abelia. Chaffey definerer alle disse bedriftene under samleparaplyen kunnskapsbedrifter.

    Les også:

Denne uttalelsen har fått IKT-Norge-sjef Per Morten Hoff til å reagere kraftig. Til Dagens Næringsliv sier han «at man nesten skulle tro Paul Chaffey hadde en fortid i Oslo AUF og ikke i SV. De var jo kjent for kreativ medlemsregistrering».

Hoff mener det reelle medlemstallet i Abelia er 335, hvorav bare 126 er IKT-aktører.

IKT-Norge på sin side har 320 medlemsbedrifter.

Hoff reagerer også på at bedrifter blir oppført flere ganger hos Abelia. På medlemslisten står for eksempel Det Norske Veritas oppført ti ganger, Handelshøyskolen BI 13 ganger, Sintef 21 ganger og NextGenTel 6 ganger.

Hoff skjønner heller ikke hvorfor bedrifter som Røros Autoriserte Trafikkskole, Buskerud vann og avløp og Beauty Hudpleiefagskole står oppført som medlemmer hos Abelia under kunnskapsbedrifter.

Ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) skal det være rundt 80 000 ansatte i IT-bransjen. Av disse har Abelia 25 000 årsverk blant sine medlemsbedrifter, ifølge Chaffey.

Ansatte i såkalt kunnskapsbasert næring er langt flere og antas å være i overkant av over 200 000.

Det koster bedriften 0,25 prosent av bedriftens samlede lønnskostnader å være medlem i Abelia.

Til toppen