ANALYSER

Mener Ajax-bruken vil passere Flash i 2007

En undersøkelse blant 5000 webutviklere viser at nesten halvparten planlegger å ta i bruk Ajax-løsninger det neste året.

Harald BrombachHarald BrombachNyhetsleder
10. okt. 2006 - 13:27

I sommer intervjuet SitePoint sammen med Ektron 5000 webutviklere og andre som arbeider med webløsninger om teknologier og løsninger utviklerne benytter eller planlegger å ta i bruk. Deler av rapporten er nå fritt tilgjengelig.

Omtrent 40 prosent av intervjuobjektene er frilansere eller eier et eget selskap. 25 prosent administrerer nettstedet til et selskap, mens omtrent 12 prosent er ansatt i et webdesign-selskap.

Løsninger og tjenester

Intervjuobjektene ble blant annet spurt om de eller organisasjonen de er tilknyttet benytter en rekke løsninger hvor flere regnes for å være en del av det som kalles Web 2.0.

Mest utbredt er Flash. Nesten 40 prosent av intervjuobjektene svarte at dette er noe som benyttes i dagens webprosjekter. 38 prosent benytter JavaScript-biblioteker, 36 prosent benytter RSS og lignende syndikeringsteknikker, 31 prosent har tilpassede søkemuligheter, 30 prosent benytter Ajax-løsninger, mens drøyt 29 prosent har en bloggløsning.

Deltakerne ble også spurt om hvilke løsninger de mener de vil benytte i webprosjekter de neste 12 månedene. Her kommer det fram at Ajax vil passere Flash. Nesten 46 tror de vil benytte Ajax, mens bruken av Flash synker til drøyt 27 prosent. Bruken av JavaScript-biblioteker synker også noe, det samme gjør bruken av tilpassede søk.

    Les også:

Bortsett fra syndikering, som nøyaktig like mange vil benytte som tidligere, forventes det at bruken av de andre løsningene vil øke betydelig. Det gjelder også løsninger som av en mindre andel av deltakerne i dag, blant annet wikis og podcasts. Mellom 20 og 25 prosent vil ta i bruk disse løsningene innen neste sommer.

Bruken av microformats vokser også betydelig etter hvert som metoden blir mer kjent. Dette er oppmerking som tillater at semantikk uttrykkes i HTML eller XHTML, slik at innholdet lettere skal kunne behandles av maskiner.

Metoder

Diagrammet under viser hvor mange av utviklerne som benytter vanlige programmeringsmetoder i sitt arbeid. Dette inkluderer objektorientert programmering (OOP), Model-view-controller-arkitekturen (MVC) og versjonskontroll (versioning).

Plattformer

PHP er den klart mest benyttede utviklingsplattformen blant webutviklerne. Mer enn 67 prosent benytter PHP i en eller annen sammenheng. 33 prosent benytter bare PHP.

Drøyt 31 prosent benytter en løsning fra Microsoft. Av disse benytter drøyt 21 prosent en .NET-basert løsning, typisk en versjon av ASP.NET. Det er likevel flere som benytter klassisk ASP enn som benytter ASP.NET 1.1 eller ASP.NET 2.0.

Nesten 14 prosent benytter Java/JSP, mens omtrent 8 prosent benytter ColdFusion. Tallene for PERL, Python og Ruby er henholdsvis omtrent 10 prosent, 3 prosent og 5 prosent.

Over 14 prosent benytter ingen egentlig utviklingsplattform, men lager kun statiske HTML-sider.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Da euroen kom til Trondheim
Da euroen kom til Trondheim

Intervjuobjektene er også blitt spurt om hvilke plattformer de tror de vil ta i bruk de neste 12 månedene, det vil si plattformer de ikke benytter i dag. Av de separate plattformene kommer Ruby på topp med over 24 prosent, mens nærmere 22 prosent tror de vil ta i bruk ASP.NET 2.0. Nesten 25 prosent mener de vil ta i bruk en Microsoft-løsning, og nesten 23 prosent mener de vil begynne å benytte en .NET-basert løsning.

Publiseringsverktøy

De fleste av utviklerne, over 71 prosent, jobber med et system for innholdsforvaltning (CMS). Av disse jobber nesten 37 prosent primært med et system utviklet spesielt for selskapet de jobber for. Nesten 24 prosent benytter primært et mer eller mindre ferdig system basert på åpen kildekode, mens bare 11 prosent jobber primært med et kommersielt publiseringssystem.

Verktøy

Det mest populære verktøyet blant webutviklere ser ut til å være Adobes Dreamweaver. Over 40 prosent har dette som sitt primære utviklingsmiljø. Over 30 prosent benytter primært en standard teksteditor. I underkant av 11 prosent benytter Microsoft Visual Studio som sitt primære utviklingsmiljø, mens drøyt 4 prosent benytter Zend Studio, et verktøy for PHP-utvikling.

De resterende 14 prosent foretrekker andre verktøy.

Standarder

Det er mye fokus på webstandarder blant både utviklere og brukere av nettlesere. Likevel er ikke mer enn drøyt 25 prosent av webutviklerne veldig påpasselige med validering av oppmerkingsspråket de benytter. En nesten like andel oppgir at de i praksis gir blaffen, mens drøyt omtrent halvparten av de spurte stort sett sjekker om sidene deres validerer.

Stilsett, CSS, benyttes av de fleste. Mer enn 86 prosent oppgir at de stort sett benytter stilsett. Bare 2 prosent benytter det aldri.

Kunnskapskilde

Nesten alle webutviklerne i undersøkelsen benytter artikler som en kilde til å holde seg oppdatert kunnskapsfronten. Debattfora, bøker og blogger benyttes også av mer enn halvparten av de spurte. Bare 21 prosent deltar på konferanser og i brukergrupper for å bli dyktigere i sitt fagfelt.

Til tross for den veldige mengden av ressurser som er tilgjengelig, både i trykt form og på weben, etterlyser utviklerne mer ressurser om mange av de aktuelle teknologiene. Spesielt gjelder dette Ajax, men også XHTML, CSS og PHP er blant temaene hvor det tydeligvis er et udekket behov.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.