Mener alle elever bør lære touch-tasting

Alle elever skal lære seg IT, men å kunne skrive touch er like viktig mener en lærerstudent.

Digital kompetanse er en forutsetning for å fungere i et samfunn som blir stadig mer digitalisert. Dagens elever – morgendagens arbeidstakere, må kunne hente fram, vurdere, lagre, skape, presentere og utveksle informasjon, skriver kunnskapsminister Øystein Djupedal i innkjøpsguiden til grunnskole og videregående skoler.

Men mens elever knoter med å lære løkkeskrift, blir det satt av lite ressurser til å lære touch og tastaturbruk.

Kommunikasjonsrådgiver Kristine Strømmen i Utdanningsdirektoratet bekrefter til digi.no at touch ennå ikke er nedsatt i lærerplanen for 2006/2007.

- Det er et krav til digitale ferdigheter, men det står lite om hvilke metoder som skal brukes for å nå målet, forteller Strømmen.

Dette har fått IT-konsulent Tor Arne Pedersen på Nordhagen barneskole, som også fungerer som lærervikar og student på Lærerhøyskolen, til å utvikle et eget program som skal lære elevene opp i touch.

Pedersen har brukt kvelder og fritid til å utvikle et opplæringsprogram for elever som kan lære seg å skrive touch på tastaturet. Det innebærer å bruke alle ti fingrene for å skrive.

Programmet er ikke kopibeskyttet, og kan gratis lastes ned. Det er lisenser som i såfall kan bli Pedersens inntektskilde. I dag koster det 50 kroner per maskin.

På Nordhagen skole er touch-programmet installert i 30 maskiner, men med flere hundre brukere. I tillegg er det et titalls andre programmer hos private aktører som prøver ut touch-programmet.

Selv om det ikke er nedlagt et krav om å lære touch i skolene, er det mange skoler som idag har programmer som lærer elever opp i touch.

Pedersen mener det er mange fordeler for elever som lærer seg touch.

- Ved å lære seg å skrive touch, vil hastigheten øke opp til åtte ganger. Når man øver på touch-skriving, bruker man den taktile sansen, altså bokstavene ”setter seg i fingrene”. Etter hvert vil man også merke at ord som man skriver mye også ”setter seg i fingrene”. Touch-trening kan også virke støttende for personer med lese- og skrivevansker, framholder Pedersen.

Touch-programmet lagrer ord man skriver feil og lager en egen oppgave på bakgrunn av det.

Til toppen