Mener de multinasjonale er oppskrytt

WM-data-sjef Tor Malmo mener markedet overdriver makten og fordelene de internasjonale IT-gigantene har.

WM-data-sjef Tor Malmo mener markedet overdriver makten og fordelene de internasjonale IT-gigantene har.

I forrige uke var WM-data-sjef Tor Malmo hentet inn til meglerhuset ABG Sundal Colliers teknologikonferanse. Her svarte han blant annet på forholdet mellom multinasjonale og lokale aktører i IT-bransjen.

ABG Sundal Collier hadde invitert en rekke norske og internasjonale IT-selskaper i forrige uke for å svare på spørsmål meglerhuset synes var interessant å få belyst. Et av spørsmålene til WM-datas norske sjef, Tor Malmo, var forholdet mellom lokale og multinasjonale aktører.

Denne diskusjonen har gått siden databransjen startet å internasjonalisere seg, og har blitt heftig diskutert også utenfor databransjen. Spørsmålet er om de multinasjonale aktørene, som IBM og Hewlett-Packard, i økende grad skal engasjere seg direkte med kundene eller overlate dette til de nordiske partnerne. Fremveksten til direkteleverandøren Dell har i sterkere grad satt dette spørsmålet på dagsordenen.

- Jeg registrerer at dette er en diskusjon som kommer opp fra tid til annen, - men mener at den i stor grad er oppkonstruert, sier Malmo til iMarkedet.

Malmo er altså representant for de lokale- og regionale aktørene. WM-data er en av Nordens største IT-konsulentselskap, med fokus kun på det nordiske markedet. Han mener at selskapets kultur og kunnskap som WM-data har bygget opp gjennom sin lange historie som nordisk aktør, samt størrelse og soliditet gir en styrke de internasjonale aktørene vil ha en stor utfordring i å matche.

Det er et fåtall kunder i Norge og Norden som krever at IT-leverandørene er internasjonale, sier Malmo. En trend i retning av mer sentraliserte IT strategier gjør at mange prosjekter i nordiske selskaper utvikles og rulles ut i verden fra det lokale hovedkontoret. Jeg kan ikke se at vi i Norge har tapt prosjekter fordi vi ikke er et internasjonalt selskap.

En annen problemstilling er at de store maskinvareprodusentenes produkter blir mer og mer hyllevare, mener WM-datasjefen. Viktigheten av kundekontroll er betydelig. Noe som gjør at produsentene søker å utvide sine forretningsmodeller ut over det som er deres egentlige kjerneforretning. Outsourcing og konsulentvirksomhet er temaer som stadig dukker opp som interessante nye satsningsområder fra de internasjonale produsentene. I tillegg kommer bekymringen over enkelte produsenters direkte modell., Det betyr at maskinvareprodusentene vil ta mer kontroll over de aller største kundene i det norske og nordiske markedet, mens de går gjennom partnere til resten av markedet.

Når det gjelder applikasjonsleverandørene konstaterer Malmo at det foregår en global konsolidering i bransjen, noe man har sett en rekke eksempler på den siste tiden. I Norden har blant annet Microsoft kjøpt Navision. Malmo tror de store bedriftene vil snakke med de store applikasjonsleverandørene. De små- og mellomstore kundene velger imidlertid ofte lokale eller nordiske applikasjonsløsninger, og slik vil det også holde seg fremover, tror WM-data-sjefen. Det vil alltid være plass for lokale- og regionale applikasjonsleverandører.

digi.no har også spurt dataselskapet Hewlett-Packard om deres syn på forholdet mellom lokale- og flernasjonale aktører. Slik svarer markedsdirektør Roar Haugland i Hewlett-Packard:

- Vi ser en trend der de store IT-selskapene stadig blir større, og det er utvilsomt mange fordeler ved å være en del at et stort og ikke minst et internasjonalt selskap. Ved flere anledninger ser vi krav fra norske kunder som er representert i flere land at leverandøren må være internasjonal, sier Haugland.

- Det er imidlertid viktig å opprettholde fokus på kundene i de lokale markedene. Mellommenneskelige relasjoner og lokal kompetanse er klare konkurransefortrinn.

Til toppen