Mener det bygges nok telemaster

Bransjeforeningen IKT-Norge og Per Morten Hoff sier seg enig med Telenor og NetCom; Det bør ikke bli noen fjerde UMTS-mobilkonkurrent. Men Hoffs begunnelse er en helt annen.

Det vil i utgangspunktet overraske mange at bransjeforeningen IKT-Norge med Per Morten Hoff i spissen, stiller seg negativ til å dele ut en fjerde UMTS-lisens. IKT-Norge har lenge vært kritisk til Telenor og har engasjert seg sterkt for å øke telekonkurransen og redusere prisene.

IKT-Norge ønsker ikke at NetCom, Telenor og Tele2 ikke skal få mindre konkurranse, men Hoff og styret mener det nå bygges mer enn nok fysiske master her i landet:

- Antall kunder i Norge er ikke stort nok til å forsvare utbygging av flere parallelle nett. Som en liten nasjon er vi nødt til å være smarte, sier Hoff.

Bransjeforeningen foreslår derfor at departementet i stedet åpner opp for mer deling av de tre mastnettene som blir bygget. Uten at man skriver dette, vil det til dels skje gjennom tvang og pålegg, slik Samferdelsdepartementet gjorde da de ga Teletopia rett til å få bruke Telenors SMS-systemer.

Prisene virtuelle operatører skal betale må være basert på analyser av investeringene som er gjort, ikke dagens system med såkalte kostnadsbaserte priser, mener Hoff.

Han underbygger sine argumenter med lønnsomhetsanalysen fra Norsk Telecom AS som viser at utfordrerne har stått for 24 prosent av de totale investeringene i det norske telemarkedet de siste fem årene. Dette har gitt dem ti prosentene av omsetningen, men bare seks prosent av verdiskapingen. De taper 82 øre for hver krone de omsetter. Fortsetter denne trenden, vil konkurransen bli enda dårligere.

IKT-Norge rådet derfor Stortinget under en høring på onsdag til å utsette UMTS-utbyggingen med 18 måneder slik også Tele2 og Telenor har bedt om. Bransjeorganisasjonen mener at Samferdselsdepartementets påstander om at det kommer UMTS-telefoner i salg til høsten er feil, selv om blant andre Motorola har lovet dette.

Les også:

IKT-Norge mener at telefoner som selv folk med stor lommebok vil vegre seg for å kjøpe, først kommer i salg høsten 2003.

Til toppen