Mener Ementor vil overta Hands

Ementor truer med å slå Hands konkurs, men Riulf Rustad mener Ementor egentlig vil overta selskapet hans.

Ementor truer med å slå Hands konkurs, men Riulf Rustad mener Ementor egentlig vil overta selskapet hans.

IT-konsulentselskapet Hands ble i sin tid skilt ut av Ementor (dengang Merkantildata), men nå truer det tidligere morselskapet å slå datterselskapet konkurs.

Dette forteller Hands i en børsmelding.

"Hands ASA ble i går ettermiddag meddelt at Ementor ASA har innlevert en konkursbegjæring til Oslo Skifterett. Selskapet har fått opplyst at saken er berammet til 7. januar 2004. Begjæringen setter det arbeid styret har utført i forbindelse med refinansiering av selskapet i fare. Selskapet vil imidlertid motsette seg at konkurs

åpnes, da styret mener at selskapet er suffisient. Styret arbeider videre med konkrete alternative modeller som ivaretar verdiene i selskapet og som etter styrets syn

representerer gode løsninger for kunder, ansatte, kreditorer og aksjonærer.

Konkursbegjæringen kommer etter at Ementor har sagt nei til tilbudene fra Hands om sanering og utsettelser av gammel gjeld. Stridens kjerne er et lån som Ementor ga til Hands da selskapet ble skilt ut. I utgangspunktet var lånet på 35 millioner kroner. I dag er Ementors totale krav på 14 millioner kroner. Ementor-ledelsen mener at datoen for betalingen av lånet er gått ut for lenge siden.

En irritert Hands-styreformann, Riulf Rustad, mener imidlertid Ementor er ute etter selskapet hans.

- Vi oppfatter dette som en fientlig handling. Dette er et forsøk på å tilrive seg selskapet. Det trenger du ikke å tvile på, sier Rustad.

Hands ASA har i den senere tid arbeidet med å restrukturere driften og balansen i selskapet. Den driftsmessige restruktureringen har gått ut på å selge selskapets tapsbringende virksomheter i Sverige, Danmark og Finland, samt å forbedre den norske virksomheten som har vist positivt driftsresultat i 3. kvartal. Denne virksomheten

har redusert kostnader og fokusert virksomheten, og selskapet forventer positivt driftsresultat i 2004.

Ementors finansdirektør Ole Mjåtvedt sier at årsaken til konkursbegjæringen er å bedre sikkerhet på lånet til Hands.

- Det eneste vi ønsker er å sikre likebehandling av alle, sier Mjåltvedt

Ementor vil ikke godta forslagene Hands har presentert.

"Forhandlingene med kreditorene har hatt som mål å oppnå langsiktig tilbakebetaling, normale rentebetingelser og delvis ettergivelse av usikret gjeld. Det har vært og

er en dialog med samtlige kreditorer av en viss størrelse og tilbakemeldingene har utelukkende vært imøtekommende med unntak av én kreditor, Ementor ASA, skriver Hands i en melding.

Rustad og Hands er i gang med emisjonsforberedelser sammen med Enskilda Securities.

Til toppen