Mener energiselskapene bør satse på telekom

Dager etter konkursen i det som er kalt for energiselskapenes televerk, Enitel, kommer en undersøkelse fra telecoms-consultancy som konkluderer med at det kan være lønnsomt for energiverkene å være underleverandør av infrastruktur til teleselskap.

Konsulent i telecoms-consultancy, Svein Thorshaug, sier til digi.no at selskapet ikke har sett på tjenesteproduksjonen, bare på energiselskapene som råvareleverandør av kapasitet på eget nett.

Undersøkelsen er utført for en kunde i en mellomstor norsk by, og sier at det kan bli lønnsomt for energiverk å bygge ut egen infrastruktur for å levere kommunikasjonstjenester innen eget energiområde.

Interessen for egen produksjon og salg av telekommunikasjon og bredbåndstjenester er stor innenfor energisektoren. Flere energiverk har vedtatt betydelige investeringer for å bygge ut egen infrastruktur og bygge opp fiberbaserte transportnett. I tillegg har energiselskap deltatt på eiersiden av teleoperatører som ElTele-selskapene og i Enitel. Nå har ikke energiselskapenes teleengasjement vært særlig god butikk ennå.

telecoms-consultancy mener energiselskapenes inntektspotensiale ligger i å tilby infrastrukturen og ikke tjenestene. I undersøkelsen skriver selskapet at en satsing innen telekommunikasjon og bredbånd kan gi energiverk positiv kontantstrøm etter 2-3 år. For de største kundene vil tilbud fra energiverk kunne være et alternativ til leide- eller radiobaserte samband.

Energiverk bør gjøre det de kan, som graving og rettigheter, rør- og kabellegging, kabelmontasje og tilgang på plass i transformatorstasjoner og koblingskasser.

Energiverk kan på den måten støtte opp under kommuners behov for rask utvikling av bredbåndstilgang og datakommunikasjon.

Til toppen