Mener EU er forutinntatt

Microsoft anklager EU-kommisjonen for å være forutinntatt og skjele til konkurrentene.

Microsoft anklager EU-kommisjonen for å være forutinntatt og skjele til konkurrentene.

Microsoft har offentliggjort et 16 siders dokument som anklager EU-kommisjonen for å være forutinntatt, skjele til konkurrentene og holde tilbake informasjon: Microsoft's Supplemental Response to the Commission's Statement of Objections.

Dokumentet supplerer materialet som Microsoft offentliggjorde 23. februar, blant annet en 78 siders tilbakevisning av EU-kommisjonens «Statement of Objections», og diverse korrespondanse mellom selskapet og kommisjonen.

    Les også:

Microsoft mener at EU-kommisjonens prosess for å evaluere selskapets tekniske dokumentasjon av Windows grensesnitt og protokoller ikke er objektiv. Kommisjonen anklages for å ha oppmuntret Microsofts motstandere til å ha utstrakt kontakt med Neil Barrett, den britiske professoren som vurderte dokumentasjonen på kommisjonens vegne, og som konkluderte med at det å prøve å gjøre praktisk bruk av informasjonen i de tolv tusen sidene er «en absolutt frustrerende, tidsødende og til slutt håpløs oppgave». Denne kontakten har ikke vært kontrollert av kommisjonen, og den er heller ikke dokumentert. Microsoft mener dette er i strid med Barretts mandat og med de avtalte reglene for hvordan dokumentasjonen skulle vurderes.

Microsoft mener også at EU-kommisjonen har holdt tilbake relevante dokumenter, og fortsetter nekter å gi selskapet innsyn i nødvendig materiale. Ifølge Microsoft krenker dette selskapets rett og mulighet til å forsvare seg.

Den krasse tonen i dokumentet synes å gjenspeile at Microsoft har gitt opp å kjempe mot dagbøter, og satser heller på å bygge opp en omfattende argumentasjon som kan felle hele EU-dommen under den kommende ankeprosessen, enten på et faktisk eller på et prosedyremessig grunnlag.

Regelverket gir EU-kommisjonen anledning til å ilegge Microsoft dagbøter på opptil to millioner euro. Under en offentlig tilstelning i Haag etter at dokumentene ble publisert, advarte EUs konkurransekommissær at dersom forholdet mellom partene fortsetter å utvikle seg slik det har skjedd i det siste, er store bøter uunngåelig. Kroes nektet å kommentere dokumentene direkte.

Til toppen