Mener EU-høring er Microsofts jippo

Tjenestemannen som leder EU-høringen, mener den bare skal tjene Microsofts mediebehov.

Tjenestemannen som leder EU-høringen, mener den bare skal tjene Microsofts mediebehov.

I går og i dag har EU-kommisjonen holdt en høring rundt monopolsaken mot Microsoft. Høringen kom i stand på Microsofts initiativ. EU truer med dagbøter på opptil to millioner euro, gjeldende fra 15. desember 2005, og reglene slår fast at selskaper som kommer i en slik situasjon, har krav på en lukket høring.

    Les også:

Microsoft prøvde å få kommisjonen med på å gjøre høringen åpen. Det ble kontant avvist.

I forkant av høringen holdt Cecilio Madero, tjenestemannen som har ansvaret for høringen. Her sa han blant annet: «Årsaken til denne høringen er helt og holdent at Microsoft trenger et mediejippo.»

I går holdt den britiske professoren Neil Barrett en detaljert presentasjon om hvorfor Microsofts dokumentasjon om Windows-grensesnittene mot omverdenen ikke er tilfredsstillende. Barrett er en uavhengig ekspert som EU-kommisjonen oppnevnte på forslag fra Microsoft. Microsoft fikk anledning til å forsvare seg, og greide å få en av kommisjonens representanter til å innrømme at dokumentasjonen var blitt noe bedre de siste ukene.

Microsoft la fram uttalelser fra seks selskaper som er med på Microsoft Communications Protocol Program, en ordning som ifølge selskapet tilbyr tilsvarende innsyn i grensesnittene som det EU-kommisjonen er misfornøyd med. Blant selskapene er EMC og Network Appliance.

Til dette svarte kommisjonen at denne avtalen er inngått i USA, og at tilbakemeldingene den har fått fra selskaper i Europa er entydig negative.

Fredagen skal brukes til å høre selskaper som trenger tilgang til Microsofts protokoller. IBM, Novell og Oracle vil fortelle om problemene de har hatt.

EU har gjort det klart at det vil ta enda noen uker før en endelig avgjørelse om dagbøter er klar.

Til toppen