Mener Gartner tar feil om teknologbehov

- Både på kort og lang sikt vil det være behov for flere IT-spesialister, sier Hallstein Bjercke i IKT-Norge.

Mener Gartner tar feil om teknologbehov

- Både på kort og lang sikt vil det være behov for flere IT-spesialister, sier Hallstein Bjercke i IKT-Norge.

Den norske analytikeren Peter Hidas i analyseselskapet Gartner har i dag advart unge mot å velge IT-studier.

- Fremtiden vil ikke kreve flere teknologer, men derimot folk som tilnærmer seg teknologien fra andre kanter, sa Peter Hidas, analytiker i Gartner Norge til Finansavisen.

    Les også:

Det er bransjeorganisasjonen IKT-Norge alt annet enn enig i.

- IT-næringen kan både på kort og lang sikt tilby de unge et mangfold av trygge og spennende jobber, sier Hallstein Bjercke, direktør for myndighetskontak i IKT-Norge.

Bjercke sammenligner Hidas sitt utspill om at "fremtiden ikke vil trenge flere teknologer" med det legendariske sitatet fra IBMs tidligere styreformann:

"I think there is a world market for maybe five computers."

- Thomas Watson, chairman of IBM, 1943

Han er imidlertid enig i Hidas sin analyse om at det i fremtiden vil være stort behov for folk som tilnærmer seg teknologien fra andre kanter, men mener at IT-utdannelse utgjør fundamentet i en slik kombinasjon.

- Dersom du velger en IT-utdannelse og kombinerer denne med annen samfunnsnyttig kompetanse vil du stå veldig sterkt i fremtidens arbeidsmarked, sier Bjercke.

Bjercke trekker spesielt frem kombinasjonene IT og økonomi, IT og medisin og IT og energi/miljø som eksempler på heldige for fremtidige karrierevalg. Dessuten mener han at studenter som velger IT-studier vil ha en fordel uansett, da IT ligger i bunn for de fleste yrker.

- IT blir tatt i bruk som et stadig viktigere arbeidsverktøy i alle næringer i samfunnet og da vil også IT kompetanse bli mer og mer verdt, gjerne i kombinasjon med annen kompetanse, sier Bjercke.

IKT-Norge gjentar også at det fra oktober 2007 er cirka 15.000 ubesatte stillinger som krever utdannelse innen ingeniør- og IKT-fag.

- Både på kort og lang sikt vil det være behov for flere IT-spesialister, sier Bjercke.

- Norge beveger seg sakte men sikkert fra et industrisamfunn til et kunnskapssamfunn. Skal vi kunne leve av kunnskapsproduksjon her i landet er IT en av områdene vi kan og må bli gode i, sier Bjercke.

Til toppen