Mener hver fjerde PC på nettet er en zombie

Inntil 25 prosent av maskinene på Intenett er knyttet til et botnet, mener en av Internetts fedre.

Mener hver fjerde PC på nettet er en zombie

Inntil 25 prosent av maskinene på Intenett er knyttet til et botnet, mener en av Internetts fedre.

Under en paneldebatt om Internetts framtid som ble arrangert i forbindelse med World Economic Forum i Davos, sa Vinton Cerf at så mye som én av fire datamaskiner koblet til nettet blir utnyttet av kriminelle i forbindelse med botnet. Cerf var med på å utvikle de sentrale Internett-protokollene TCP/IP. Han er nå tilknyttet Google.

- Av de 600 millioner datamaskinene som nå finnes på Internett, er mellom 100 og 150 millioner allerede en del av disse botnet-ene, sa Cerf, ifølge BBC News.

Botnet består av store mengder datamaskiner som normalt kontrolleres av en person med kriminelle hensikter. Maskinene er først blitt smittet av en form for trojaner eller orm, som så installerer programvaren som er nødvendig for at den ondsinnede skal få kontroll. Maskiner kontrollert på denne måten kalles for zombier. Slike botnet brukes til alt fra tjenestenektangrep mot servere til å levere spammeldinger eller å fungere som webservere i forbindelse med svindelforsøk.

John Markoff, en skribent for New York Times som også deltok i debatten, fortalte ifølge BBC News om et tilfelle der ett enkelt botnet i et tilfelle brukte 15 prosent av søkekapasiteten til Yahoo for å finne fram til tilfeldige tekststykker som kunne brukes for å kamuflere spammeldinger.

- Til tross for alt dette, fungerer nettet fortsatt, noe som er utrolig. Det er temmelig motstandsdyktig, sa Cerf.

Panelet, som også besto av Michael Dell, grunnleggeren av PC-produsenten Dell, og Hamadoun Toure, generalsekretør i Den internasjonale teleunionen, var enige om at man må finne en løsning som kan sikre at nettet overlever.

Men paneldeltakerne var usikre på de praktiske løsningene, selv om de identifisere operativsystemer og autentisering som sentrale problemer. De var enige om at operativsystemer som Microsoft Windows fortsatt er for enkle å infiltrere for kriminelle, selv om Windows Vista har hevet terskelen en del.

Men Markoff pekte på at piratkopier av Vista allerede sirkuleres i Kina, selv om den store lanseringen først skal skje neste uke. Han mener erfaring har vist at omtrent 50 prosent av de piratkopierte Windows-programmene inneholder trojanere.

Dell så for seg virtuelle engangsmaskiner for tilknytning til nettet. Disse kan hindre hårdnakkede infeksjoner, mens Toure sa at uansett hvilken løsning man finner, så vil en krig mot botnets kun kunne vinnes hvis alle aktørene, både myndigheter, leverandører og brukere, samarbeider.

Til toppen