Mener IBM er best og Ementor svakest

Analyseselskapet IDC har gått igjennom de norske tjeneste-leverandørene. Her er listen over vinnere og tapere:

Analyseselskapet IDC har gått igjennom de norske tjeneste-leverandørene. Her er listen over vinnere og tapere:

IDC har utarbeidet en rapport på 80 sider som gir en god oversikt over det norske markedet for IT-tjenester. Den viser blant annet at EDB økte sin ledelse til konkurrentene kraftig fra 2003 til 2004 og nå har 16,2 prosent av markedet. Sammen med IBM og ErgoGroup har de en tredjedel av markedet.

Ellers er markedet ganske fragmentert. Totalt 15 leverandører hadde over en prosent markedsandel, og hele 36,5 prosent av markedet betjenes av enda mindre bedrifter, melder IDC.

Tjenesteutsetting («outsourcing») har kraftige stordriftsfordeler, og det er derfor lite overraskende at dette er mer samlet, med 80 prosent markedsandel for de ti største leverandørene.

Utsiktene fremover er ifølge IDC gode. De mener holdningene i markedet har endret seg, og mens kostnader og rasjonalisering fremdeles er viktige, øker fokuset på mer offensive målsetninger, slik som markedsandeler og kundetilfredshet.

IDC spår fortsatt raskest vekst innen tjenesteutsetting. Men fremover kan det bli stadig hyggeligere å være konsulent. IDC tror nemlig vekstkurvene for tjenesteutsetting og prosjekttjenester vil nærme seg hverandre frem mot 2009. Det betyr raskere vekst for konsulenttjenester enn i dag, og litt mindre vekst for tjenesteutsetting enn dagens prosentvis bratte vekst.

Prismessig tror IDC at utviklingen blir best for konsulenter, i hvert fall på kort sikt. Prisene på tjenesteutsetting er nemlig under press, mens IDC nå venter prisøkning for konsulenttjenester.

I 2004 rapporterte flere selskaper at de var utsolgt på konsulenter, men timeprisene har likevel holdt seg lave. Men i år vil prisene stige, mener IDC.

IDC har også laget et diagram, der de vil illustrere hvor godt de mener tilbyderne av IT-tjenester er posisjonert i forhold til dagens markedsforhold, på kort sikt, og hvor godt de er posisjonert for vekst.

Lederne er de som rangeres høyt på begge. Helt på topp i IDCs diagram rager IBM, med Accenture litt bak på grunn av dårligere kortsiktig posisjon. Det tredje, og eneste norske selskapet, som så vidt sniker seg inn i lederskapskvadranten, er EDB. De scorer godt på dagens posisjon, men mer middelmådig når det gjelder fremtidige vekstmuligheter.

ErgoGroup er heller ikke så langt unna, men Visma, Telecomputing, Allianse, Software Innovation og Ementor er trygt plassert inne i kvadranten merket ”krisepotensial”.

Software Innovation har gjort det dårlig de siste årene, og straffes for dette på rangeringen, men fremtidsutsiktene deres er bra nok. Noen vil nok stusse over at Ementor er rangert langt bedre enn Software Innovation når det gjelder tilpasning til dagens marked, men når det gjelder mulighet for vekst havner Ementor klart sist av alle.

Her er IDCs diagram over vinnere og tapere på det norske markedet for IT-tjenester:

Til toppen