Mener IKT-Norge motarbeider fri konkurranse

Hvordan IKT-Norge kan jobbe for norske interesser når medlemmene motarbeider fri konkurranse? spør Bodø-bedriften Mopo.

Daglig leder Runar Ingebrigtsen i Mopo har sendt oss dette leserinnlegget:

Fri programvare og lokal verdiskapning: IKT-Norge og/eller fri konkurranse?

Jeg viser til en digi.no-artikkel der Per Morten Hoff forteller at IKT-Norge nå skal jobbe for å fjerne konkurransehindringer for fri programvare: IKT-Norge snuser selv på Linux.

I artikkelen benytter Hoff betegnelsen «åpen programvare». Linpro utfordrer Hoff og mener han trenger kurs i forretningsforståelse i Linux.

mopo utfordrer herved Hoff til å ta kontakt og fortelle hvordan IKT-Norge kan jobbe for norske interesser når de fleste av medlemmene motarbeider fri konkurranse.

mopo mener Hoff ikke trenger å utvide sin produktinnsikt til å omfatte Linux, men må oppnå forståelse for hvilke drivkrefter som leder til innovasjon. All utvikling bunner i ytre påvirkning, derav vil jeg hevde at innovasjon er lik kunnskapsdeling. Dette er nøkkelen til den enorme utviklingen som skjer innen fri programvare. Hoff og IKT-Norge sine advarsler i sommer tyder på at de bør sette seg inn i prinsippene fremfor å fokusere på produktene.

Hvorfor skal vi i Norge la oss diktere av amerikanske virksomheter? Hvorfor skal kundene finne seg i at amerikanske selskaper beholder eierskapet og kontrollen over programvaren de benytter? Hvorfor har du ikke anledning til å være snill og hjelpe naboen ved å låne bort bildebehandlingsprogrammet?

IKT-Norge er en medlemsstyrt organisasjon, hvor de fleste medlemmene arbeider aktivt for å bevare en produsentstyrt virkelighet som går på bekostning av kundene. Den amerikanske dominansen i IKT-Norge gjør at organisasjonen ikke har anledning til å motarbeide amerikanske interesser, altså den monopoliserende praksisen i bransjen. Frykten for en svekket norsk programvarenæring bunner i en fullstendig unødvendig avhengighet til amerikanske selskaper.

Kanskje burde IKT-Norges innsats handle om å organisere norske virksomheter til å fokusere på å skape norsk programvare for eksport, på bekostning av amerikansk import?

mopo har vurdert medlemskap i IKT-Norge som upassende for vår virksomhet. Vi kan ikke bidra til å forsvare den ufrie bransjen Hoff representerer samtidig som vi jobber for å gi kundene økt frihet og eierskap over egne IKT-løsninger. Fri programvare handler om å flytte makt fra produsent til kunde. Det handler om økt kundeverdi, lokal verdiskapning og en best mulig konkurransesituasjon for norske virksomheter. Ufri programvare tilbyr ingenting av dette - og IKT-Norge forsvarer ufri programvare.

mopo ønsker å gi Hoff en anledning til å endre vår oppfatning, og om mulig arbeide sammen med oss for å forsvare lokale interesser i Norge. Vi utfordrer ham herved til å ta kontakt og fortelle hvordan IKT-Norge kan jobbe for norske interesser når de fleste av medlemmene motarbeider fri konkurranse ved å bygge opp under monopolisering.

Nå vil vi bare håpe at Hoff kan heve debatten til et litt mer saklig nivå, i stedet for å benevne engasjerte, initiativrike privatpersoner som «overreligiøse i utbredelsen». Forretningsdrift handler om å gå i møte med kundene, noe visse privatpersoner i stor grad gjør ved å arbeide til skolenes beste. Dra heller nytte av initiativet enn å motarbeide det.

Til toppen