Mener ingen bruker Open XML i praksis

Petter Reinholdtsen i Nuug avviser at det finnes verktøy for å lage dokumenter i Ecma Open XML.

Mener ingen bruker Open XML i praksis

Petter Reinholdtsen i Nuug avviser at det finnes verktøy for å lage dokumenter i Ecma Open XML.

I går refererte digi.no fra en undersøkelse gjort av analyseselskapet IDC på oppdrag fra Microsoft, om blant annet bruken av standardiserte XML-dokumentformater i både amerikansk og europeisk offentlig og privat sektor.

    Les også:

Undersøkelsen tyder på at Office Open XML (OOXML eller bare Open XML) har flere brukere enn den konkurrerende standarden Open Document Format (ODF), og at brukertallet til Open XML også kan ventes å vokse raskere de kommende tolv månedene.

I et intervju med digi.no sier lederen for den norske Unix-brukergruppen NUUG, Petter Reinholdtsen, at Open XML, slik formatet er spesifisert av Ecma International, ikke har brukere i det hele tatt.

– Jeg vet ikke om en eneste implementasjon som bruker Open XML etter den offisielle spesifikasjonen kjent som Ecma 376, sier han.

Han mener det er uklart hva brukerne i IDC-undersøkelsen egentlig har svart på. Han antar at de kan ha svart at de bruker Office 2007, og at dette er lagt ut som at de har bevisst valgt Open XML.

– De som i detalj har undersøkt dokumentene som produseres av Office 2007, avviser at pakken bruker Open XML i samsvar med Ecma 376. De har avdekket en rekke avvik. XML-dokumenter fra Office 2007 inneholder mye som ikke er med i Ecma-spesifikasjonen. Mitt inntrykk er at det som kommer ut av Microsoft Office ikke Open XML, og at man faktisk ikke kan bruke Office 2007 til å lage Open XML-dokumenter.

Office 2007-dokumenter inneholder, ifølge kildene Reinholdtsen viser til, mange elementer som ikke er med i Ecma 376, blant annet binær kode, makroer, OLE-objekter, ActiveX, rettighetsstyring og metadata knyttet til Sharepoint. I henhold til Ecma 376 skal Open XML være fri for VML, mens nye dokumenter opprettet i Office 2007 bruker VML i stor grad. Ikke en gang papirhåndteringen er i samsvar med det Ecma oppgir.

En interessant lenke som Reinholdtsen oppgir, er en omfattende utredning nylig publisert av Stéphane Rodriguez: OOXML is defective by design. Rodriguez beskriver seg som uavhengig av både tilhengere og motstandere av Microsoft.

Rodriguez ser spesielt på hvordan Excel reagerer når det gripes inn i XML-koden til regneark gjennom andre applikasjoner. Dette er viktig, fordi en av fordelene med Open XML skal være interoperabilitet mellom regneark og andre applikasjoner, for eksempel XML-innrettede databaser.

I utredningen beskriver Rodriguez hvordan han følger Microsofts anvisninger for å reprodusere situasjoner der et XML-dokument redigeres av en ekstern applikasjon.

Excel 2007 forstår ikke endringene, og gir feilmelding. Den foreslår å prøve å rette opp feilen. Det gir en ny feilmelding:

Rodriguez mener det er bevisst strategi å oppgi fra Microsofts side å gi så lite informasjon som mulig om uoverensstemmelsen mellom Ecma 376 og XML-implementasjonen i Office 2007. Han frykter at Ecma 376 vil bare utvikles marginalt, mens Office 2007 etter hvert vil utvides med stadig flere proprietære lag.

Til toppen