Mener iPhone hindrer brukernes rettigheter

Støttespillere for fri programvare mener den nye GPL-lisensen vil kunne bli et problem for Apples iPhone.

Mener iPhone hindrer brukernes rettigheter

Apple lanserer i dag selskapets første mobiltelefon. Noen timer tidligere skal Free Software Foundation (FSF) omsider publisere den endelige utgaven av GNU General Public License (GPL) versjon 3.

Disse to lanseringene kan synes uten sammenheng, men siden iPhone benytter en utgave av Mac OS X som operativsystem og nettleseren Safari, inneholder den løsninger som er basert på åpen kildekode og sannsynligvis også lisensiert under GPL.

Den nye versjonen av GPL, GPLv3, skal blant annet bekjempe forsøk på det som kalles «Tivoization» - som kanskje kan oversettes til tivoisering på norsk. Uttrykket er hentet fra TiVos bruk av GPL-lisensiert programvare i selskapets digitale videoopptakere, og brukes ifølge Wikipedia om det å lage et system som tar i bruk programvare under betingelsene av en copyleft-lisens, men bruker maskinvare til å hindre brukerne i å kjøre modifiserte versjoner av programvaren på denne maskinvaren.

    Les også:

FSF mener at GPLv3 vil kunne skape problemer for Apple og iPhone, fordi fri programvare snart finnes overalt, også i mobiltelefoner, og at brukerne krever å ha kontroll over de datamaskiner og elektroniske enheter de selv eier.

Apples iPhone er som kjent laget slik at brukerne ikke får installere ny programvare på den, bortsett fra det som gjøres tilgjengelig gjennom oppdateringer fra Apple. All annen ny funksjonalitet må leveres som webapplikasjoner.

- Steve Jobs og Apple vil lansere et produkt som er lemlestet med proprietær programvare og digitale restriksjoner. Lemlestet fordi en enhet som ikke er kan kontrolleres av eieren fungerer mot eierens interesser, sier Peter Brown, administrerende direktør i FSF, i en uttalelse.

- Vi vet at Apple har bygget sitt operativsystem, OS X, og selskapets nettleser, Safari ved å ta i bruk arbeid som dekkes av GPL. Det vil bli interessant å se i hvilken grad iPhone tar i bruk GPL-lisensiert programvare, mener Brown.