Mener IT-bransjen bryter norsk lov

Norsk IT-bransje bruker midlertidig arbeidskraft i stor skala og bryter norsk lov, mener forbundsleder Kjell Flagstad.

Norsk IT-bransje bruker midlertidig arbeidskraft i stor skala og bryter norsk lov, mener forbundsleder Kjell Flagstad.

Kjell Flagstad er hovedtillitsvalgt i IBM og forbundsleder i IT-forbundet.

Nå slår han alarm over IT-bransjens utnyttelse av midlertidig arbeidskraft. Bare fram til nå i år har han behandlet åtte alvorlige midlertidige ansettelser.

– Arbeidstilsynet må være klar over at dette foregår i stor stil, og det er en grov tjenesteforsømmelse at norsk lov ikke blir fulgt opp, tordner Flagstad.

Han mener bruk av midlertidige kontrakter ikke bare er utbredt innen hotell- og restaurantbransjen, helse og undervisning.

Også IT-bransjen synder, og Flagstad har flere eksempler på store og seriøse IT-bedrifter som utnytter denne muligheten.

Midlertidige kontrakter gjør det enkelt for bedriftsledelsen som kun må forholde seg til timelønn.

De midlertidige ansatte får som regel ikke overtidsbetalt i form av helgetillegg og høytider, ikke betalt under bevegelige helligdager, ingen forsikring og pensjonsordninger, og bare én måneds oppsigelse.

– Jeg har sett eksempler på grove utnyttelser, og tiltakene gjelder ofte ungdom som overhodet ikke har peiling på rettigheter eller som ikke tør ta opp kampen i redsel for å miste jobben, sier Flagstad til digi.no.

I samtlige åtte saker han har behandlet hittil i år, enten alene eller via advokater, har alle fått tilbud om fast jobb. Med tilbakevirkende kraft, som innebærer opparbeidelse av full ansiennitet, pensjon og lønnstillegg og kompensasjon av telefon som ofte er en vanlig gode i IT-bransjen.

Stillingsvarigheten i sakene Flagstad har behandlet har vært alt fra seks måneder til tre år.

Bruk av innleid hjelp er i strid med Arbeidsmiljølovens paragrafer 55 K og 58 A. Midlertidige ansettelser medfører ikke bare manglende stillingsvern, men også manglende tilknytning til IT-bedriftenes lønns- og arbeidsvilkår.

De berørte har derfor krav på fast ansettelse med opparbeidede rettigheter fra det tidspunkt de skulle vært fast ansatt.

– Norsk lovverk er veldig klar, og slike saker ender som regel med fast ansettelse når vi kommer med paragrafene i hånda, forteller Flagstad.

Han mener det er typiske ufaglærte stillinger innen administrative oppgaver og gjerne ferskinger som rammes av slike ansettelser.

Flagstad er spent på hvordan den rødgrønne regjeringen med LO-sjef Gerd-Liv Valla vil takle denne utfordringen framover i forhold til Bondevik-regjeringens forslag om fritt fram for bruk av midlertidige ansettelser.

Advokat Vegard Veggeland i YS bekrefter at dersom en bedrift benytter vikarbyrå i tilsetting av midlertidig arbeidskraft i en stilling som utfører ordinære arbeidsoppgaver, vil dette være i strid med arbeidsmiljøloven.

Dette gjelder ordinær drift som ikke er knyttet til prosjektavgrensede arbeidsoppgaver.

Til toppen