Mener IT-bransjen må redde kundens data

Stopper harddisken din gir IT-bransjen deg bare en ny, tom disk, men du har krav om å få gjenopprettet dataene, mener Forbrukerrådet.

Norske privatkunder nyter godt av den trolig strengeste kjøpsloven i verden. Nå flytter Forbrukerrådet enda en grense.

Camilla Klevan tok opp et problem med Forbrukerrådet som har rammet mange: Familiens eksterne harddisk havarerte etter ni måneders bruk. Den 300 GB store Maxtor Onetouch II-disken har åpenbart fått en maskinvarefeil og er helt død – både når den kobles til en Mac og en PC.

Spørsmålet er hva en privatkunde har krav på: Klevan kjøpte harddisken hos Komplett og nettbutikken vil bare erstatte den med en ny og tom harddisk, forteller Klevan til digi.no.

Dette løser bare deler av problemet for Klevan – disken var full av bildefiler og Klevan har ikke sikkerhetskopi av alt.

Klevan er jurist og tok kontakt med Forbrukerrådet for å klarlegge sine rettigheter.

Jarle Vinje i Forbrukerrådet har gode nyheter til Klevan og mange andre norsk IT-kunder.

Vinjes klare tolkning i saken kan bli kostbar for IT-leverandører og forhandlere. Han peker på paragraf 33 i Forbrukerkjøpsloven. En avgjørelse i denne saken vil påvirke både eksterne og interne harddisker for alle privatkunder. Over 30 prosent av PCene som selges i Norge selges til private kunder, noe som tilsier at en dom kan bli dyr.

– Klevan kan kreve at hennes tapte data blir reddet, sier Vinje til digi.no. – Så lenge selgeren ikke kan sannsynliggjøre at kjøper har ansvar for funksjonsfeilen, må selger erstatte tap som kunden lider på grunnen av mangelen. Et av disse tapene kan være å gjenopprette data.

Og Klevan vil kunne kreve feil rettet i hele fem år, noe som i praksis er lengre enn de fleste PC-ers levetid.

Vinje påpeker at mangelen skal rettes inne rimelig tid og kjøper må ikke påføres vesentlig ulemper. Men Klevan må gjenopprette de tapte dataene på billigste måte.

Forbrukerkjøpsloven sier ikke noe om det er selger eller kjøper som skal rette feilen – kunden kan rett feilen selv og få refundert regning hvis ikke leverandør/forhandler tar på seg oppgaven.

Forbrukerrådet klargjør altså at privatkunder ikke har en ansvar på å ta backup av sine data. Ansvar for følgeskader gjelder alle typer på samme måte produkter.

Klevan venter på en tilbakemelding fra Kompletts jurist.

Komplett og resten av IT-bransjen kan dermed få en kostbar prinsippavgjørelse mot seg, fordi Forbrukerrådet feller dom i saken. En dom i Forbrukertvist-utvalget må ankes videre som en fullblåst rettssak til Tingretten innen fire uker hvis den ikke skal bli en rettskraftig dom.

Til toppen