Mener IT-ministeren ikke har grep på PKI

IT-minister Heidi Grande Røys får strykkarakter av ID-ekspert for jobben med elektronisk ID.

IT-minister Heidi Grande Røys får strykkarakter av ID-ekspert for jobben med elektronisk ID.

Innføring av elektronisk ID (PKI) skal gi enklere, effektiv og mer tilgjengelig offentlig forvaltning, men innføringen av elektronisk signatur drøyer. Arbeidet startet opp på midten av nitti-tallet på initiativ fra EU som et ledd i å sikre elektronisk informasjon.

Totalt handlingslammelse, tordner Arve Moss som tidligere jobbet med elektronisk ID i Telenor til Computerworld. Han peker på at Telenor Forskning og Utvikling allerede i 1996 hadde det tekniske utstyret klart for bruk av elektronisk ID i forvaltningsnettet.

Men Eivind Jahren i Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) mener markedet for eID og elektronisk signatur fremdeles er umodent. Selv om PKI-teknologien er stabil, mener han bruksmåtene og forretningsmodellene ikke er stabile og er fortsatt for kompleks.

Han mener det vil ta tid å gjøre så gjennomgripende endringer som døgnåpen forvaltning og elektronisk ID.

Departementet behandler nå svarene fra høringsforslaget Et informasjonssamfunn for alle, som i motsetning til Grande Røys forgjenger, Morten Andreas Meyer, åpner for at det offentlig skal ta ansvaret i stedet for private aktører.

Til toppen