KARRIERE

Mener lavere skatt kan løse bemanningskrisen

IKT-Norge og Per Morten Hoff vil ha lavere skatt for å få IKT-ansatte til å jobbe mer.

Det for tiden lav arbeidsledighet i Norge, og IKT-bransjen er langt fra å være et unntak. Dette skaper problemer for norske IKT-bedrifter, som sliter veldig med å rekruttere nok kvalifiserte ansatte.

- Bare i IT-næringen har IKT-Norge anslått at det i løpet av høsten vil være nærmere 10.000 ledige stillinger. Mange har gitt opp å annonsere stillingene fordi støyen i stillingsannonsemarkedet er så stor. Andre kreative tiltak for å rekruttere nye medarbeidere pønskes ut daglig i vår næring, sier generalsekretær Per Morten Hoff i IKT-Norge.

Nå tror IKT-Norges generalsekretær at mye av problemet kan løses hvis det gjøres noe med skattetrykket. Bransjeorganisasjonen ga Sentio i oppgave å gjennomføre en landsrepresentativ spørreundersøkelse, og der fikk de blant annet til svar at 38 prosent av befolkningen er villig til å jobbe mer, hvis de får mer igjen for å gjøre det.

Dermed tror IKT-Norge at den norske IKT-bransjens utfordring langt på nær kan løses, hvis de ansatte får lavere skattetrykk.

- Dersom 300.000 arbeidstakere kun jobber en time ekstra i uken, tilsvarer 8000 fulltidsstillinger. Dette alene vil merkes direkte på norsk økonomi, sier Hoff.

Snittlønnen for norske arbeidstakere vil i 2007 være 399.61 kroner, og dermed rett under grensen for når toppskatten slår inn. Det vil gjøre at 730.000 av totalt 1,4 millioner yrkesaktive nordmenn vil måtte betale toppskatt i 2007.

- Innen IKT-næringen, som er i desperat jakt på gode medarbeidere, når de fleste ansatte taket for toppskatt trinn en som i Statsbudsjettet for 2007, ble satt til 400.000 kr. Ansatte som ligger rett under denne grensen er ikke villig til å jobbe mer, ganske enkelt fordi de da må skatte mer, sier Hoff.

Hoff viser også til at mange i den norske IKT-bransjen tjener betydelig mer enn 400.000 kroner, og at de også blir rammet av trinn to i toppskatten.

- Trinn to i toppskatten, den såkalte ”kakseskatten” slår inn på 650.000 kroner. Mange i IKT-næringen ligger rundt dette taket viser den årlige lønnstatistikken til IKT-Norge, sier Hoff.

Dette går ifølge IKT-Norge hardt utover de mange IKT-prosjektene som er på vei i både privat og offentlig sektor.

- Motivasjonen for å jobbe mer slik at store og viktige offentlige og private prosjekter kan ferdigstilles er meget liten, nettopp fordi man da blir hardt straffet. Toppskatten rammer hardt og motiverer ikke til ekstra innsats, sier Hoff.

Nå håper han at politikerne tar takk i problemet, og senker skattenivået.

- Jeg synes det er oppsiktsvekkende at politikerne ikke ser denne sammenhengen. Vi i IT-næringen er mest opptatt av å få flere hender i arbeid, og det er selvsagt flere veier til å nå et slikt mål, men tallene fra Sentio-undersøkelsen gir klare indikasjoner på hvor politikerne bør begynne, sier Per Morten Hoff i IKT-Norge.

IKT-bransjen er Norges tredje største næring, og Hoff mener det nå må gjøres noe hvis ikke IKT-bransjen skal stagnere.

- Mangelen på arbeidskraft innen IT-næringen er nå den største trusselen mot fortsatt vekst i vår næring, sier Hoff.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.