Mener Microsoft bryter IE8-løfter

Operas Håkon Wium Lie mener Microsoft går fra løftene om standardvisning i IE8.

Mener Microsoft bryter IE8-løfter

Operas Håkon Wium Lie mener Microsoft går fra løftene om standardvisning i IE8.

Etter en del fram og tilbake i våres, kunngjorde Microsoft at Internet Explorer 8 som standard skal benytte en gjengivelsesmodus som i størst mulig grad følger webstandardene. I tillegg skal nettleseren kunne benytte to ulike valgfrie kompatibilitetsmoduser, slik at også nettsteder som er laget for å bli vist i eldre utgaver av IE, men som i langt mindre grad følger webstandardene, ikke skal slutte å fungere som ønsket i nettleseren.

Så langt var alt bra, men nå er ikke alle like glade lenger.

I et leserinnlegg i The Register skriver Håkon Wium Lie, teknisk sjef i Opera Software og én av de to opphavsmennene til CSS (Cascading Style Sheets), at Microsoft med den andre betaversjonen av Internet Explorer 8 nå bryter sine egne løfter om interoperabilitet.

Det Lie først og fremst reagerer på, er at sider som er sider som i Internet Explorer er definert som intranett-sider - det vil for eksempel si interne websider utgitt av brukernes arbeidsgivere, ikke vil bli vist i modusen som best følger webstandardene. I stedet er «Compatibility view» valgt som standard ved visning av slike sider. Dette kommer først til syne i konfigurasjonspanelet for «Compatibility view».

Internet Explorer 8 beta 2 - konfigurasjon av intranett og kompatibilitetsvisning
Internet Explorer 8 beta 2 - konfigurasjon av intranett og kompatibilitetsvisning

Lie mener dette har stor betydning og har regnet seg fram til at så mye som halvparten av alle sidevisninger som gjøres med nettlesere, skjer med bedriftsinterne websider.

Lie mener dessuten at IE8 viser et ikon av en ødelagt webside rett ved adressefeltet dersom siden nettleseren viser er en som følger webstandardene. Ved å klikke på ikonet vises siden i «Compatibility view».

Ikonet med en ødelagt webside forarger Lie, men det kan samtidig virke som han har misforstått hva ikonet forteller, i alle fall hvis vi skal tro dokumentasjonen digi.no har mottatt om IE8 beta 2 fra Microsoft.

Dette ikonet, som riktignok gjør at IE8 viser websider med «Compatibility view», vises ifølge Internet Explorer 8 Beta 2 Evaluators’ Guide når IE8 oppdager at en webside er designet for en eldre utgave av nettleseren:

Internet Explorer 8 beta 2 knapp for kompatibilitetsvisning
Internet Explorer 8 beta 2 knapp for kompatibilitetsvisning

When Internet Explorer 8 detects a Web site that is designed for an older version of the browser, the Compatibility View button appears next to the Refresh button on the Address Bar.

Det vil si at dette i noen tilfeller skjer når websiden ikke følger webstandardene. Evalueringsguiden sier ikke om dette utløses av metainformasjonen webutviklere kan legge inn på slike sider for å utløse kompatibilitetsvisningen, men det er nærliggende å tro at dette er tilfellet.

    Les også:

Til toppen