Mener nettet er like viktig som aviser og bøker

En stor amerikansk undersøkelse viser at aktiviteten på Internett øker. Det samme gjør skepsisen til mediet.

Rundt 61 prosent synes Internett er en veldig eller en ekstremt viktig kilde til informasjon viser en landsdekkende undersøkelse som University of California, Los Angeles (UCLA) har foretatt for tredje året på rad.

Associated Press skriver at dette plasserer nettet på høyde med bøker og aviser blant nettbrukerne. Videre finner 50 prosent TV viktig som informasjonskilde, 40 prosent synes radio er essensielt og kun 29 prosent plasserer blader og magasiner på samme nivå.

De amerikanske nettsurferne tilbragte i fjor gjennomsnitlig 11 timer i uken online, en time mer enn ett år tidligere. Nettbrukerne brukte i snitt fem timer færre på TV-titting enn de som ikke bruker nettet.

Bare halvparten av brukerne (53 prosent) tror på alt eller det meste av det de leser online. Andelen har sunket fra 58 prosent året før.

Samtidig er det nærmere 30 prosent av amerikanerne i undersøkelsen som ikke bruker nettet i det hele tatt. Den vanligste årsaken er at disse ikke har en datamaskin, eventuelt eier en som de anser for dårlig til å benytte på nettet. Imidlertid sier halvparten av ikke-brukerne at de har intensjoner om å koble seg opp innen ett år.

UCLA har intervjuet 2.000 husholdninger på spansk og engelsk med en feilmargin på tre pluss minus 3 prosent. Universitetet har fulgt opp personer de har intervjuet til sin Internett-undersøkelse de foregående årene.

Til toppen