Mener Nord-Trøndelags fylkespolitikere mangler visjoner

Adm. dir. Jan Helge Lillebo i DataPowerAS tordner mot Nord-Trøndelag fylkeskommunes manglende satsing på "IT-byen Steinkjer". - Fylkeskommunen mangler visjoner, mener Lillebo.

Adm. dir. Jan Helge Lillebo i DataPowerAS tordner mot Nord-Trøndelag fylkeskommunes manglende satsing på "IT-byen Steinkjer". - Fylkeskommunen mangler visjoner, mener Lillebo.

I et intervju med Trønder-Avisa adresserer Lillebo kritikken spesielt til Nord-Trøndelags fylkesordfører Merethe Storødegård og fylkesrådmann Audun Østerås.

- Standpunktene så langt har vært preget av uklare holdninger og tvetydige signaler. Har de sagt noe i det hele tatt om IT-byen det siste halve året, undrer Lillebo, som innrømmer at dråpen som fikk begeret til å flyte over kom da fylkeskommunen valgte å inngå kontraktsforhandlinger med NTE om levering av nye telefonsentraler til sykehusene og fylkesadministrasjonen.

NTE er heleid av fylkeskommunen, og ble foretrukket til tross for at "IT-byen Steinkjer" vurderte Telenor til å ha det beste produktet.

- Telefonsentralene er én ting. Noe annet er fylkeskommunens prinsipielle holdning til "IT-byen Steinkjer", sier Lillebo til Trønder-Avisa.

Han synes det er uheldig at fylkeskommunen ikke har markert standpunkt i forhold til IT-byen.

- Det virker ikke som de støtter opp om det som skjer av satsing på IT-området i Steinkjer, tordner Lillebo, som mener fylkeskommunens øverste ledelse fullstendig mangler visjoner. Han etterlyser et klart svar på spørsmålet: - Vil fylkeskommunen uttrykke videre satsing eller vil de ikke?

Fylkesordfører Merethe Storødegård sier til Trønder-Avisa at hun ikke avviser kritikken fra Jan Helge Lillebo, men legger til at "dersom Lillebo sitter og føler på noe, har det vært full anledning til å ta det opp med oss i arbeids- og styringsgruppene vi er med i gjennom IT-byen Steinkjer."

Storødegård sier at fylkeskommunen "trekker fram IT-byen i enhver sammenheng mot sentrale beslutningstakere".

- Vi løfter opp de tunge miljøene vi har. "IT-byen Steinkjer" er et slikt tungt miljø. Det viktigste nå er at vi samler oss i satsingen på de fyrtårnene vi har i Nord-Trøndelag, sier Storødegård til Trønder-Avisa.

* * *

Helt fraværende i prosjektet "IT-byen Steinkjer" har imidlertid ikke Nord-Trøndelag fylkeskommune vært. Som digi.no tidligere har fortalt (se peker til artikkel nedenfor) ble Steinkjer nylig tildelt 5,5 millioner kroner i omstillingsmidler av kommunalminister Odd Roger Enoksen. Kommune og fylkeskommune bladde opp med tilsvarende beløp, og fire av de 11 millionene går til IT-byen.

IT-byen har hittil brukt rundt to millioner kroner.

Steinkjer fikk formell omstillingsstatus av Kommunal- og regionaldepartementet 1. oktober i fjor, på bakgrunn av en rapport som viste at kommunen ville miste over 600 arbeidsplasser innen 2010 uten spesielle tiltak, blant annet som følge av at Forsvaret la ned Steinkjersannan.

Før statusen ble innvilget, hadde både kommune og næringsliv innledet et samarbeid for å snu utviklingen. Et sentralt tiltak var etableringen av prosjektet IT-byen Steinkjer (se peker til prosjektet og til artikkelen "Telenor legger grunnstein i 'IT-byen Steinkjer'", nedenfor). Prosjektet har allerede gitt 70 nye IT-arbeidsplasser i år og rimelige datakurs til 8000 husstander i byen.

De 70 nye arbeidsplassene hittil skyldes dels at flere Trondheim-selskaper har etablert virksomhet i kommunen, dels at Steinkjers egne IT-selskaper, blant dem DataPower, har utvidet. Dessuten har svenske DigiDoc valgt å plassere sitt norgeskontor i Steinkjer, og Arbeidsmarkedsetaten har vedtatt å etablere et brukerstøttesenter. Ellers har Telenor bidratt med flere IT-arbeidsplasser.

For å sikre at tørken på IT-kompetanse ikke rammer lokalt, er det satt i gang tiltak for å kartlegge utflytteres IT-kompetanse og for å gjøre det lettere for ungdom å søke tilbake til kommunen etter endt utdanning. En undersøkelse tidligere i år viste at 57 av 80 spurte IT-utdannede utflyttere kunne tenke seg å flytte tilbake hvis forholdene ble lagt til redde. Prosjektet "Steinkjer-rekrutten" skal gjøre det enkelt for utflytterne å orientere seg lokalt.

Til toppen