Mener ny grense for hjemme-PC er for lav

Entreprenørselskapet NCC mener totalprisen for en skikkelig PC-pakke er mye høyere enn den nye grensen.

Entreprenørselskapet NCC mener totalprisen for en skikkelig PC-pakke er mye høyere enn den nye grensen.

I sitt forslag til statsbudsjett foreslår Bondevik-regjeringen å endre skatteloven, slik at bruttolønnstrekket for hjemme-PC-ordningen maksimalt kan være 10.000 kroner over tre år. Målet er å få slutt på at folk kjøper seg flatskjerm-TVer og annet dyrt tilleggsutstyr.

- Dersom den rødgrønne regjeringen ikke endrer dette forslaget, vil hjemme-PC-ordningen være en gedigen fallitt i forhold til det forespeilede digitale kunnskapsløftet, mener personalsjef Ole Kristoffersen i entreprenørselskapet NCC Construction.

Han frykter at SVs fagre løfter om kompetanseutvikling på IKT både i skole, utdanning og arbeidslivet, vil bli stående som valgflesk.

NCC Construction har over 1.900 ansatte. Dersom det ikke blir endring i det reviderte budsjettet vil selskapets langsiktige plan om å styrke de ansattes kompetanse innen IT- og dataverktøy, bli satt kraftig tilbake, mener Kristoffersen.

Alle de 700 ansatte i NCC som så langt har benyttet seg av hjemme-PC ordningen, har vært avhengig av en PC som overskrider grensen på 10.000 kroner.

– Vi ønsker at de ansatte skal ha et moderne dataverktøy som inneholder de samme dataprogrammene de bruker i jobben. Dette koster mer enn 10.000 kroner, sier Kristoffersen til digi.no.

Skal man ha en ordenlig PC som holder tre år, vil den koste opptil 14.000 kroner, hevder Kristoffersen. I tillegg kreves programvare og en flatskjerm.

For å verne synet til de ansatte, krever NCC Construction flimmerfrie skjermer med LCD eller flatskjem med høy oppløsning til alle ansatte.

Kristoffersen anslår et beløp mellom 25.000 til 30.000 kroner som et sannsynelig innkjøpspris for en komplett, avansert hjemme-PC-pakke.

Han viser til at den avgåtte regjeringens forslag til maksimalpris, er kun en tredjedel av tilsvarende maksimalpris i Sverige.

- Beløpsgrensen i Sverige er langt mer tilpasset virkeligheten. Der kan bruttolønnstrekket være maksimalt 30.000 kroner over tre år. En slik beløpsgrense vil være mer i tråd med påtroppende finansminister Kristin Halvorsens program for norsk IT-kompetanse, sier han.

Kristoffersen frykter nå at selskapets viktigste konkurransefortrinn, nemlig kunnskap, nå kan bli betydelig svekket med hjemme-PC-ordningen.

– Vårt selskap utvikler programvarer i samarbeid med partnere. Med de innstrammingene Regjeringen nå foreslår, vil dette svekke vår konkurranseevne på lengre sikt, sier han til digi.no.

I Statsbudsjettet anslås det at 300.000 norske arbeidstakere for tiden har hjemme-PC-ordning.

Til toppen