Mener offentlig anbud er urimelige

Agresso-sjef Helge Strypet oppgir urimelige kontraktsvilkår som årsak til at IT-selskapet trekker anbudet.

Programvareselskapet Agresso la inn et anbud på den offentlige e-handelsportalen ehandel.no i fjor sommer, men trekker seg nå fra kampen.

Ifølge Aftenposten er en av hovedårsakene at Agresso mener kontraktsvilkårene er urimelige, leverandørfiendtlige og konkurransevridende.

IT-kontrakten har en antatt verdi på rundt 600 millioner kroner. Målet er å få på plass IT-løsninger som gjør at flere bruker den offentlige ehandelskanalen.

Ehandelsdirektoratet har lagt opp til en erstatningsramme på 10 millioner kroner for ikke økonomisk-skade. I tillegg kreves det en bankgaranti på tre millioner kroner, og det er kjøperen selv som skal bestemme om det foreligger mislighold.

Til toppen