Mener personvernet stopper digital helse

Digital helse hemmes av rigide regler i helseregister-loven, mener Jan Bøhler Ap.

Mener personvernet stopper digital helse

Digital helse hemmes av rigide regler i helseregister-loven, mener Jan Bøhler Ap.

Norge har et nasjonalt helsenett og en infrastruktur i bunn som burde ført oss fremst i verden på digital helse.

Likevel kjører sykehusene analoge papirjournaler parallellt med digitale, og pasientutveksling mellom helseforetakene er foreløpig tomt snakk. Det skyldes helseregisterloven som nekter leger innsyn i elektroniske journaler.

Nå tar Jan Bøhler (Ap) til ordet og mener at helseregisterloven snarest må endres for at legene skal få tilgang til all informasjon som er nødvendig for å behandle pasientene.

For å ivareta taushetsplikten og personvernet er det bestemt at elektronisk innsyn kun kan gis til medisinsk personale på sykehuset som er er under instruksjonsmyndighet av den lokale databehandlingsansvarlige.

Leger fra andre foretak må be om å få tilsendt opplysninger elektronisk, som både er tidkrevende og mer komplisert enn at de selv raskt kan gå inn og få den informasjon de trenger.

- Personverndiskusjonene er helt misforstått. Det som er ille i personvernet, er rotet mellom papirbaserte og elektroniske pasientjournaler. Man trenger for mange tillatelser og godkjennelser for å få utlevert informasjon, sier Bøhler til Computerworld.

Til toppen