Mener Regjeringen bør godta Open XML

Microsoft håper at Regjeringen vil føre Open XML på listen over godkjente formater.

Mener Regjeringen bør godta Open XML

Microsoft håper at Regjeringen vil føre Open XML på listen over godkjente formater.

Regjeringen har vedtatt at innen 1. januar 2009 skal alle statlige etater publisere dokumenter på web i et av tre formater: ISO-standardene Open Document Format (ODF) og PDF, samt HTML. Formatet Office Open XML (også kalt Open XML eller OOXML) er ikke med på listen. Open XML er en standard under Ecma International, men er ikke godkjent av ISO. Den er opprinnelig utviklet av Microsoft, og er standardformatet til selskapets kontorpakke Office 2007.

    Les også:

– Vi mener at Open XML skulle vært med i Regjeringens liste, sier Knut Morten Aasrud, sjef i Microsoft Norge, til digi.no. – Det er en god standard som treffer brede brukergrupper, og vi ser ikke hvorfor den ikke er med.

Informasjonssjef Eirik Lae Solberg i Microsoft Norge legger til:

– Microsoft støtter i utgangspunktet regjeringens arbeid med å innføre åpne standarder i offentlig sektor. Åpne standarder er viktig blant annet for elektronisk samvirke mellom ulike programmer og IT-systemer.

Solberg mener det er uforståelig at Open XML ikke er en av standardene regjeringen har valgt.

– Open XML er det dokumentformatet som har desidert flest brukere og en rekke norske programvareselskaper utvikler løsninger som baserer seg på Open XML. Regjeringen har foreløpig heller ikke oppgitt noen grunner for hvorfor Open XML er utestengt.

Vedtaket i Regjeringen er åpen for revisjon, antyder Solberg.

– Fornyingsministeren har tidligere uttalt at departementet fortløpende vil vurdere å inkludere andre åpne standarder som Open XML. Vi håper det skjer og at departementet tillater Open XML som et alternativ når obligatoriske standarder for webpublisering i offentlig sektor blir innført i 2009.

Solberg mener videre at Linpro-sjef Trond Heier uttalte seg misvisende i går til digi.no (se artikkelen Norge påbyr åpne dokumentformater).

– Trond Heiers påstand om at Nederland har innført et påbud om ODF stemmer ikke. Nederland har stilt krav om åpne standarder. Både ODF og ECMA Open XML tilfredsstiller dette kravet.

– Det er heller ikke riktig at Standard Norge har avvist ECMAs (ikke Microsofts) søknad om ISO-godkjenning av Open XML. Standard Norge sa et betinget ja til Open XML, noe som førte til at Standard Norge i tråd med ISOs regelverk for stemmegivning måtte stemme «nei med kommentarer». Disse kommentarene behandles nå av Ecma og Standard Norge har gjort det klart at de vil ta endelig stilling til hvordan organisasjonen vil stemme basert på hvordan de norske kommentarene hensyntas. Den endelige avstemningen om Open XML som en ISO-standard er ventet i mars.

Til toppen