Mener staten kan gjenbruke portal-system

Om bare 10 måneder skal alle nordmenn ha en personlig nettportal. Altinn mener de har løsningen.

Om bare 10 måneder skal alle nordmenn ha en personlig nettportal. Altinn mener de har løsningen.

Altinn er Norges offisielle kanal for næringslivets rapportering til offentlige myndigheter som ble operativt fra 1. mars i år.

Nå er løsningen også forberedt for private personer. Til neste år skal selvangivelsen legges ut på Altinn, som vil være skalert til å ta 2,5 millioner brukere.

Direktør Erik Fossum i Brønnøysundregistrene medgir at løsningen har fått mye pepper og at det har vært gjennom en del barnesykdommer. Men det er nettopp også derfor Altinn kan bli redningen for nettportalen som moderniseringsminister Morten Andreas Meyer nå lanserer.

    Les også:

«Min side»-portalen er et svært amibisiøst prosjekt som skal være ferdig utviklet 1. juli og foreligge som et tilbud til alle norske brukere.

Nettportalen skal gi alle norske innbyggere tilgang til sin ligningen, fastlegen, status på barnehagesøknader eller byggesaken din. Man kan også kunne motta resepter, førerkort, levere anmeldelse til politiet og bestille pass og visum.

Men tiden er knapp for borgerportalen, som en bransjetopp omtaler som det mest omfattende portalprosjekt i verden.

Fossum mener at Altinn-prosjektets løsning kan brukes som modell for den nye portalen og redusere både planleggingsarbeidet og risikoen.

- Jeg ser ikke noen motsetning til at Altinn-løsningen kan konverteres til nettportalen og bli rutet til tjenester for privatpersoner. Staten bruker nå titalls millioner for å utvikle en elektronisk dialogtjeneste og det ville være dumt å ikke gjenbruke erfaringer, sier Fossum til digi.no.

Han mener Altinn er tilpasset disse tjenestene med brannmurer og testede sikkerhetsløsninger opp til forskjellige nivåer.

Det er Nærings- og handelsdepartementet (NHD) som har det overordnede ansvaret for Altinn-løsningen. Brønnøysundregistrene derimot fikk fra 11. mai overført det operative ansvaret med drift og videreutvikling av portalen. Altinn har fram til nå kun vært en portal for næringsdrivende som opererer mot 170.000 brukere. 40 prosent av selvstendige næringsdrivende leverte momsoppgavene på portalen i år.

Veldig mye av grunnlaget er allerede gjort for videre tjenester for den personlig nettportalen, mener Fossum. Den første versjonen av Altinn prioriterer de store profesjonelle brukerne som regnskapsbyråer og revisorfirmaer med mange klienter.

Til neste år er løsningen tilpasset den personlige bruker med selvangivelsen som oppfyller de standarder og krav som er påkrevet.

Det er Accenture som har inngått en treårig avtale departementet om programvareutvikling og drift av Altinn. Dersom Altinn blir en videre mal for «min side» portalen, kan det bli lukerative tider for Accenture framover som allerede har utviklet standarder og felles funksjonalitet.

Fossum framhever Canada, Australia, Singapore og Danmark som ledende på portalløsninger for borgere.

En undersøkelse fra TNS Gallup viser at 60 prosent bekymret for personsikkerheten i den personlige portalen. Ifølge Fossum er sikkerheten i Altinn forberedt for det høyeste sikkerhetsnivåer, som blant annet er testet og utviklet for digital signatur gjennom smartkort. Fossum forteller at det framover vil bli gjort store investeringer i PKI-tjenester for å tilfredsstille en rekke ulike behov.

Ved å bruke de investeringene som er gjort allerede i Altinn kan den personlige portalen komme ut med en gunstig pris, mener Fossum.

Til toppen