Mener staten må betale for DLD

Forbrukerrådet sier nei til at kriminalitetsbekjempelse skal betales over telefonregningen.

Mener staten må betale for DLD
Thomas Nortvedt er fagdirektør i Forbrukerrådet. Bilde: CF Wesenberg/Kolonihaven.no

Fristen for høringen om kostnadsdelingsmodell for datalagringsdirektivet går ut i dag, og i den forbindelse har Forbrukerrådet kommet med en uttalelse om dette . Denne er gjengitt i et blogginnlegg skrevet av fagdirektør Thomas Nortvedt.

Nortvedt skriver Forbrukerrådet er skeptiske, men at det har ingen bestemt mening om selve direktivet, siden det er i randsonen det av Forbrukerrådet jobber med.

Noe annet er spørsmålet om hvordan direktivet skal finansieres.

– Forbrukerrådet sa klart i fra i høringsuttalelsen om at kriminalitetsbekjempelse er et offentlig anliggende, og at kostnader knyttet til dette, ikke kan overføres forbrukere, skriver Nortvedt.

I høringsuttalelsen, som delvis siteres i blogginnlegget, skriver Forbrukerrådet at:

Det prinsipielt nye med gjennomføringen av datalagringsdirektivet er at teletilbyderne pålegges en plikt til å lagre kommunikasjonsdata, at flere data enn i dag skal lagres, at lagringstiden blir lenger og at lagringen skal foregå for et annet formål enn tilbyders eget, nemlig kriminalitetsbekjempelse.”

Med en slik hensiktsangivelse, må Forbrukerrådet peke på at kriminalitetsbekjempelse er et offentlig ansvar, og at kostnadene ved slike oppgaver ikke på noen måte bør kunne lempes over på forbrukere. Forbrukerrådet presiserer at dette utgjør et prinsipielt standpunkt.

– For oss er det viktig å understreke av kriminalitetsbekjempelse finansieres over skatteseddelen, og ikke telefonregningen, avslutter Nortvedt.

    Les også:

Les mer om:
;