Mener Telenor er en kynisk arbeidsgiver

EL & IT Forbundet raser over Telenor som kvitter seg med 90 ansatte utenom kjerneområdet.

Mener Telenor er en kynisk arbeidsgiver

EL & IT Forbundet raser over Telenor som kvitter seg med 90 ansatte utenom kjerneområdet.

Telenor har lang tradisjon med å tjenesteutsette oppgaver som ikke defineres under kjerneområdet. Dette har berørt både Telenor Satelitte Services, Opplysningen 1881 og Telenor Nordic Operations Feltservice.

Nå vil Telenor nok engang kvitte seg med tjenester utenom kjerneområdet. Telenor outsourcer halvparten av de ansatte i Eiendom Holding. 90 av 182 ansatte blir nå sendt av bedriften.

EL & IT Forbundet raser nå mot ledelsen, for det de kaller kynisk arbeidsgiverpolitikk.

Av de 90 ansatte som sendes ut er over halvparten i alderen 50 til 67 år. EL & IT Forbundet mener det er hadde vært bedre å la dem fortsette i konsernet med tanke på en naturlig avgang. Å kvitte seg med ansatte i høy alder er en kynisk arbeidsgiverpolitikk. Med styrets vedtak sendes ansatte ut i en situasjon med forringelse av lønns- og arbeidsvilkår, mer utrygge arbeidsplasser og direkte angrep på avtalevilkårene.

EL & IT Forbundet mener Næringsdepartementet burde vist hvordan eierskap skal håndteres og satt ned foten mot et salg. EL & IT Forbundet forventer at næringsministere begynner å følge opp konsernet i tråd med Soria Moria-erklæringen.

Til toppen