Mener Telenor må kutte mye mer

Skal Telenor holde sine løfter til børsen, komer det nye store kuttrunder, hevder El & IT Forbundet.

Telenors løfte til Oslo Børs om å spare 1,5 milliarder kroner innen utgangen av 2007 betyr at konsernet må redusere bemanningen med 700 årsverk i inneværende år.

Det hevder El & IT Forbundet som tar sterkt avstand fra planene om oppsigelser for å kutte kostnader i fastnettvirksomheten. Forbundet mener det ikke eksisterer noen reell overtallighet og at hele prosessen er styrt ovenfra for å tekkes børsen.

I en pressemelding fra forbundet blir det fremholdt at styrets beslutning er dramatisk fordi betydelige fagmiljøer og kompetanse som skulle betjene det norske markedet i stedet reduseres eller forsvinner.

- I stedet for å benytte dagens gode lønnsomhet i konsernet til å investere for framtida, velger Telenor kortsiktige økonomiske sparetiltak for å tekkes aksjonærene, hevder El & IT Forbundet.

Forbundet oppfatter beslutningene i det tidligere statseide konsernet som en ny bekreftelse på at vi får et stadig mer brutalt arbeidsliv.

Telenor har tidligere opplyst at 260 personer mister jobben i første omgang. De kommer på toppen av 1500 ansatte som måtte gå da selskapet for tre år siden gjennomførte sin forrige spareplan.

Ifølge Telenors ledelse er det stadig sviktende inntekter fra fast telefoni som har fremtvunget nedbemanningen. Telenor tilbyr forskjellige former for sluttpakker og håper nedbemanningen kan gjennomføres uten direkte oppsigelser.

I alt er det ansatt 11.000 personer i Telenor i Norge.

Til toppen