Mener Telenor tjener en ekstra milliard

Slapp regulering gir Telenor en ekstra 1 milliard kroner i året, mener teleanalytiker Tore Aarønæs.

Slapp regulering gir Telenor en ekstra 1 milliard kroner i året, mener teleanalytiker Tore Aarønæs.

Telekom-analytiker Tore Aarønæs dokumenterer i en 72 siders rapport om Telenors prising av sine tjenester.

Her hevder Aarønæs til Teleavisen at slapp regulering fra Post- og teletilsynet og for høye priser gjør at Telenor hvert år får minst en milliard kroner mer i inntekter på sitt kobberbaserte aksessnett.

Telenors prising av sine tjenester godkjennes av Post- og teletilsynet på grunnlag av et produktregnskap kalt ONP.

Rapporten er skarpt kritisk til Telenor, men enda mer til Post- og teletilsynet. «Overprising og for høy avkastning, gjennom flere år dokumentert uten reaksjoner i Telenor ONP-rapporter, forbigås uten reaksjoner fra telemyndighetene,» sier rapporten.

Ifølge Teleavisen mener Aarønæs at Telenors anvendelse av prinsippet om kostnadsorienterte priser «gir trippel negativ effekt: høyere sluttbrukerpriser, sterkere eks-monopolist og mindre virksom konkurranse – og går på tvers av hovedmålsettingen i norsk telepolitikk».

Aarønæs oppfordrer i rapporten til åpenhet rundt Telenors kostnadsgrunnlag for sine priser.

Men både Telenor og Post- og teletilsynet motgår Aarønæs.

- I følge våre beregningsmodeller ligger Telenor innenfor de fortjenesterammer vi aksepterer, sier tilsynssjef Willy Jensen til Dagens Næringsliv.

Til toppen