Mener teleprisene er kostnadsorienterte

Telenor sier i sin ONP-rapport om priser på telefoni, leide samband og mobiltelefoni for 1996, at prisene oppfyller kravet om kostnadsorientering, blant annet med bakgrunn i prisreduksjoner i fjor på 1,1 milliarder kroner.

Telenor sier i sin ONP-rapport om priser på telefoni, leide samband og mobiltelefoni for 1996, at prisene oppfyller kravet om kostnadsorientering, blant annet med bakgrunn i prisreduksjoner i fjor på 1,1 milliarder kroner.

Open Network Provision (ONP)-rapporten skal gi Post- og teletilsynet grunnlag for å vurdere om Telenors priser følger prinsippet om kostnadsorientering for en rekke teletjenester, samt å sikre at en unngår kryssubsidiering

- Utgangspunktet for tilsynet er å se om Telenor har fulgt prinsippet for kostnadsorienterte priser på de teletjenestene dette omfatter, sier førstekonsulent i Post- og teletilsynet, Randi Hovde til digi.

En gang utpå høsten vil tilsynets vedtak foreligge. I fjor ble Telenor bedt om en forklaring på prisnivået på leide samband, som en følge av 95-rapporten, som var et klart signal om at prisene var i overkant av det tilsynet mente var i tråd med kostnadsorienteringen. Siden da er prisene satt ned to ganger, begge gangene med relativt høye prosentverdier. Men tilsynet kan ikke pålegge Telenor å sette prisen til x kroner, bare konstatere at prisnivået ligger over det det burde være.

ONP-rapporteringen ble innført rundt 1990 av EU, for å simulere konkurranse i de da lukkede europeiske telemarkedene.

Telenor mener at prisene i fjor var i tråd med prinsippet om kostnadsorientering, og sier i en pressemelding at prisene i snitt ble redusert med 4,7 prosent, med 9,9 prosent på leide samband og 14,7 prosent på mobiltelefoni.

Hovedtallene for Telenors ONT-resultat er:

Alle tall i mill kr inntekt driftsres. kalkulatorisk rente* resultat
Telefoni 10.828 1.837 1.717 120
Leide samband 1.467 549 376 173
Mobiltelefoni 3.758 94 453 -359

*renten er satt til 15 prosent

Til toppen