Menn og kvinner ser ulikt på weben

En britisk studie viser at det er stor forskjell på menn og kvinners preferanser når det gjelder webdesign.

En britisk studie viser at det er stor forskjell på menn og kvinners preferanser når det gjelder webdesign.

Forskere ved britiske University of Glamorgan hevder i en rapport at det er helt forskjellige ting for fanger kvinners og menns oppmerksomhet på Internett.

Forskerne, som har studert hva som estetisk appellerer til menn og kvinner når de surfer på weben, har funnet ut at nettsteder som appellerer sterkt til det ene kjønnet, kan være frastøtende for det andre.

Forskerne mener at nå som antallet websider dobles hver andre eller tredje måned, er det stadig mer viktig for nettstedene å være iøynefallende for deres målgrupper.

Det er Gloria Moss, forsker med University of Glamorgan Business School, sammen med statistikerne Rod Gunn og Krzysztof Kubacki, som har utført undersøkelsen. Målet er å oppdage om selskaper og organisasjoner utnytter nettstedene sine fullt å for å hjelpe dem med å nå fram til deres bestemte målgrupper.

- Vi startet med å se på personlige nettsteder laget av 60 universitetsstudenter, 30 fra hvert kjønn, for å se om det var store forskjeller i designet. Vi så på faktorer som språk, det visuelle bildet og navigasjonen. Forskjellene var tydelige med en gang, forklarer Moss.

- Vi sammenlignet 23 faktorer ved nettstedene, og det var forskjeller ved over halvparten av disse. Dette er et massivt antall, mener Moss.

    Les også:

På det visuelle området viste det seg at de mannlige studentene foretrakk rette linjer framfor avrundete, færre farger i skriftbildet og bakgrunnen, samt formell typografi. Når det gjaldt språket, foretrakk de mannlige studentene bruk av et formelt eller ekspertpreget språk med får forkortelser. De mannlige studentene brukte i større grad enn kvinnene nettstedet til for å fremme seg selv og sine evner.

Et utvalg av universitetets nettsteder ble deretter vist til en gruppe personer av begge kjønn, som skulle gradere i hvor stor grad nettstedene appellerte til dem. I nesten alle tilfellene fortrakk personene nettsteder designet av personer med samme kjønn som dem selv.

- Vi var spesielt interessert i å se på utdannelsessektoren, fordi målgruppen for denne sektoren er ganske jevnt fordelt mellom kjønnene, forklarer Moss.

Til tross for jevnbyrdighet mellom kjønnene i målgruppen, viste resultatene at 94 prosent av nettstedene var maskulint orienterte, mens bare to prosent hadde et typisk feminint design. 74 prosent av nettstedene var blitt laget av en mann eller mannsdominerte grupper, mens bare sju prosent var laget av en kvinne eller kvinnelige grupper.

- Det vi har funnet ut, er at organisasjoner ikke vurderer hvordan de kan skreddersy sine nettsteder for å appellere til deres totale målgruppe. Hvis dette stemmer for utdanningsinstitusjoner, så er det sannsynligvis slik også for bedrifter, som dermed ikke utnytter sitt potensial fordi deres nettsted ikke tilfredsstiller de visuelle behovene til målgruppen, sier Moss.

For å kaste mer lys på undersøkelsen i en næringslivskontekst, ble undersøkelsen flyttet videre til et utvalg studentnettsteder fra Frankrike og Polen. Forskjellene mellom mannlige og kvinnelige nettsteder viste seg å være tilsvarende som i Storbritannia.

- Dette er et interessant funn, sier Rod Gunn.

- Det viser at disse forskjellene gjelder på tvers av landegrensene og kan ha betydning for nettsteder globalt. Næringslivet bør definitivt legge merke til dette, mener han.

En separat studie av nettsteder for skjønnhet og sportsfiske ble nylig presentert ved UK and US Academy of Marketing Conference.

- Skjønnhets- og sportsfiskebransjene er svært polariserte markeder. Man skulle tro at forskjellene i disse markedene ville føre til forskjellige typer nettsteder, men vår undersøkelse viser at de er oppsiktvekkende like. De er begge modellert i henhold til mannlig estetikk, sier Moss.

77 prosent av nettstedene for sportsfiske var designet av menn. Mer overraskende var det at 78 prosent av de kvinnerettede, skjønnhetsorienterte nettstedene også var laget av menn eller mannsdominerte grupper.

Til toppen